Skip to main content

Forskningsområder

I samspil skaber alle nedenstående komponenter en infrastruktur til realiseringen af økosystemet omkring en demonstrationsplatform, som vi vurderer at være afgørende for, at dansk forskning kan skubbe Industri 4.0 principperne helt ud i den danske fremstillingsindustri og forbedre konkurrenceevnen og muliggøre hjemtagning af produktion. Derigennem sikres også, at udviklingsjobbene bliver i Danmark.

 

Hyper-fleksibel cellebaseret struktur

Cellerne vil primært bestå af kollaborative robotstationer, som trækker på SDU’s styrkeposition i rekonfigurerbare robotter, der netop har fokuseret på fleksible, adaptive kollaborative robotceller. Forskningsområdet indenfor mobile robotter vil bl.a. blive styrket inden for lokaliseringsalgoritmer, f.eks. 3D Slam, sansning, kollisionsundvigelse og samarbejdsprotokoller med henblik på at øge graden af autonomi og adaptation.

 

Soft robotics

Soft robotics er en de nyeste grene indenfor robotteknologi, som giver robotterne helt nye egenskaber. Både i forhold til robotternes håndtering af emner i produktionen, hvor stive legemer indenfor robotteknologi kan være begrænsede og udfordrede i forhold til håndteringen af bløde og skrøbelige emner. Smarte og aktive materialer, sammen med additiv fremstilling (3D print), er en anden vigtig komponent i soft robotics, bl.a. via fleksible og ultratynde aktive folier. 

 

Software og digitalisering 

Software og data science spiller en helt afgørende rolle i Industri 4.0, da Industri 4.0 grundlæggende handler om digitalisering af produktionssystemer. 

Det stigende krav til en fleksibel og varieret produktion medfører en voldsom stigning i kompleksisten af den software, som skal styre produktionen. Hvis et produktionsanlæg er centralt styret, og man stadig ønsker fuld horisontal og vertikal integration med alle andre systemer, grænser programmeringsopgaven næsten til det umulige, og robustheden overfor ændringer er meget dårlig. Derfor bør enhederne i produktionen styres af decentral autonom beslutningslogik – softwareparadigmet for dette kaldes multiagent systemer, som udspringer af distribueret kunstig intelligens. 
Et typisk produktions- og logistiksystem vil med agentparadigmet blive modelleret således, at beslutningstagerne optræder som agenter i systemet. Dette kan eksempelvis være operatører på enkelte maskiner, mobile robotter, automatiseringsteknologi, robotceller, cell-controllere, PLC-styringer eller lignende. Med agentparadigmet vil disse enheder autonomt kunne handle, koordinere og samarbejde om opgaver med de andre agenter. Dette gør det muligt at optimere beslutningsprocesser samt at øge robustheden og pålideligheden markant. Dermed styrkes også stabiliteten og driftssikkerheden i komplekse, heterogene systemer, som traditionelt i centraliserede styringer let kan nå et kompleksitetsniveau, der går ud over systemets samlede performance. 

 

Simulering og emulering

I Industri 4.0 går man længere end blot klassisk simulering ved også at introducere augmented og virtual reality. Det tillader nye muligheder både i designprocessen af de enkelte produkter i opbygningen og valideringen af hele produktionssystemet og operatørinteraktionen med systemet via overlagt computerskabt information og grafik i drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Som en del af infrastrukturen bygges der derfor faciliteter til at arbejde med argumentet reality, dels direkte i produktion og i designfasen, dels i virtual reality, hvor planlagte anlæg kan valideres og inspiceres, og operatører kan trænes så oppetiden maksimeres.