Skip to main content

Forskningsprojekter inden for Sundheds- og Velværevurdering, Sundhedskommunikation og Brugerinddragelse

Arbejdspakke 1: Nye indikatorer og metoder til vurdering af menneskers sundhed

Denne arbejdspakke sigter mod at udvikle og afprøve mere nuancerede og omfattende indikatorer og metoder til at vurdere menneskers sundhed og velbefindende. Det overordnede forskningsspørgsmål er: 

Hvad er begrænsningerne i eksisterende sundheds- og velværeindikatorer, og hvordan kan nye indikatorer, der både er følsomme over for et bredere spektrum af faktorer og samtidig let kan anvendes i praksis, udvikles?

Deltagere:
Nicola Tollin, professor, Institut for Teknologi og Innovation (PI)
Lasse Nielsen, lektor, Institut for Kulturvidenskaber
Birgitte Nørgaard, lektor, Institut for Sundhedstjenesteforskning
Diane Bastien, adjunkt, Institut for Teknologi og Innovation
Søren Harnow Klausen, professor, Institut for Kulturvidenskaber

 

Arbejdspakke 2: Værdier i sundhedskommunikation

Fokus for denne arbejdspakke er på tættere og mere eller mindre direkte interaktioner mellem patienter (og pårørende) og sundhedspersonale. Arbejdspakken er baseret antagelsen om, at flere og ofte modstridende værdier er involveret i de fleste sundhedsydelser og -beslutninger, og at sensitivitet over for disse værdier er vigtig for at kommunikationen lykkes. Det overordnede forskningsspørgsmål er:
 
Hvordan kan flere og modstridende værdier i sundhedskommunikationssituationer måles og håndteres, således at de understøtter effektiv kommunikation samtidig med at der opretholdes tilstrækkelig respekt for patienten og sensitivitet over for hendes eller hans særlige oplevelse?

Deltagere:
Søren Harnow Klausen, professor, Institut for Kulturvidenskaber (PI)
Esben Nedenskov Pedersen, lektor, Institut for Kulturvidenskaber
Anne-Marie Søndergaard Christensen, lektor, Institut for Kulturvidenskaber
Kirsten Kaya Roessler, professor, Institut for Psykologi  
 
 

Arbejdspakke 3: Forskellige formere for og konsekvenser af brugerinddragelse

I denne arbejdspakke fokuserer vi på den brugerinddragelse, der praktiseres i regionen. Et vigtigt spørgsmål handler om de epistemologiske implikationer af brugerdrevne metoder. Undersøgelserne sigter mod at udforske og forstå forskellige former for og mulige resultater af brugerinddragelse.

Deltagere:
Birgitte Nørgaard, lektor, Institut for Sundhedstjenesteforskning (PI)
Esben Nedenskov Petersen, lektor, Institut for Kulturvidenskaber
Caroline Schaffalitzky de Muckadell, lektor, Institut for Kulturvidenskaber
Søren Harnow Klausen, professor, Institut for Kulturvidenskaber

Sidst opdateret: 11.10.2019