Skip to main content

Forskningstemaer inden for Patientologi

Forskningstema 1: 
Processer for inklusion og eksklusion af sundhedsaktører (patienter/personale) i sundhedsmæssige møder

Forskningstemaet omfatter 4 casestudier, som sigter mod at give indsigt i de subtile måder hvorpå patienter kan in- og ekskluderes i sundhedsvæsenet generelt og i individuelle samtaler med sundhedspersonale. Hvert delstudie bygger på eksisterende viden, metoder og forskning, men skaber synergi ved at anvende dette på tværs af forskellige forskningstraditioner og -metoder. To studier undersøger, hvordan ældre og handicappede interagerer med sundhedsteknologier (Casestudie C og D), og to studier ser på kommunikationsbarrierer, når hhv. patienten (Casestudie A) og den sundhedsprofessionelle er tosproget (Casestudie B).


Casestudie A: Nonsens, fortællinger og forhandlinger i tværkulturel kommunikation

Deltagere:
Morten Sodemann, professor, Klinisk Institut, SDU, og Indvandrermedicinsk Klinik, OUH
Johanna Lindell, postdoc, Indvandrermedicinsk Klinik, OUH
Helle Lykke Nielsen, lektor, Institut for Historie, SDU 
Annabelle Böttcher, professor, Institut for Historie, SDU


Casestudie B: Flersprogethed hos sundhedsprofessionelle: en ressource og en udfordring

Deltagere
Klaus Geyer, lektor, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU
Marie Anna Svendsen, videnskabelig assistent, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU


Casestudie C: Sundhedskommunikation med mennesker med kommunikationsvanskeligheder

Deltagere:
Jytte Isaksen, adjunkt, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU
Maja Bertram, adjunkt, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU
Dorthe Hansen, logopæd, Hammel Neurocenter, Region Midtjylland
Lisbeth Frølund Kristensen, logopæd, Hammel Neurocenter, Region Midtjylland


Casestudie D: Teknologi og tillid til sundhedsvæsenet: Sårbare patienter

Deltagere: 
Anna Schneider-Kamp, adjunkt, Institut for Marketing & Management, SDU
Barbara Fersch, lektor, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, SDU

 

Forskningstema 2: 
Patienter online: Kronisk sygdom på sociale medier

Forskningsprojektet undersøger hvordan mennesker med uhelbredelig kræft og neurodegenerative sygdomme (fx sclerose og Parkinsons sygdom) anvender sociale medier og kommunikerer med hinanden om sygdomsrelaterede emner.

Deltagere:
Karen Hvidtfeldt, lektor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Nina Nissen, seniorforsker, REHPA, SDU
Dorthe Brogård Kristensen, lektor, Institut for Marketing & & Management, SDU 
Tine Tjørnhøj-Thomsen, professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Sidst opdateret: 29.05.2020