Skip to main content

Patientologi

Mens patienter har brug for sundhedskompetencer til at indgå i meningsfulde samtaler med sundhedsprofessionelle, har sundhedsprofessionelle brug for viden om patienter for at kunne deltage i disse samtaler. Der er en stigende efterspørgsel efter samskabelse af sundhedsydelser gennem aktiv inddragelse af patienter og fælles beslutningstagning. Udfordringer i disse processer omfatter et stigende antal patienter med multimorbiditet, hyper-specialisering, fragmenteret sundhedsbehandling og mindre tid til patientsamtaler. Samtidig er kommunikation om sundhed blevet mere komplekst på grund af den sundhedsinformation, der findes på internettet, og det øgede brug af kliniske beslutningsstøtteværktøjer, elektroniske patientjournaler og IT-baserede kommunikationsværktøjer.

For at sikre at sundhedsvæsenets ydelser tager højde for disse komplekse samfundsmæssige udfordringer og leveres på en hensigtsmæssig og effektiv måde, er det nødvendigt at patienten – som modtager af sundhedsvæsenets ydelser – forbliver i centrum. Patientologi sætter patienten i centrum. Patientologi udforsker patienters profiler, særlige behov og interaktionen inden for det komplekse kosmos af globale, nationale og lokale aktører og trends i sundhedsvæsenet og undersøger, hvordan forskellige teknologier, medier og internetplatforme anvendes af patienter. Sundhedsprofessionelle, læger, sygeplejersker, psykologer, psykiatere, tandlæger og andre sundhedsudbydere har afgørende betydning for kvaliteten af mødet mellem patient og sundhedsprofessionel. Deres værdier, erfaringer og perspektiver på livet, sundhed og sygdom former kommunikationen og er afgørende for en sammenhængende, informativ og respektfuld tilgang til patienter og bidrager til patienttilfredshed.

Projektet vil også bidrage til forskning i de forskelle, der eksisterer blandt patienter i forhold til brugen af internetplatforme i forbindelse med sygdom, hvordan patienters forståelser af sygdom formes gennem sociale medier, og hvordan brugen af sociale medier har betydning for patienters sundhedspraksis.

Visionen for Patientologi som forskningsområde er at yde et værdifuldt bidrag til det danske sundhedssystem samt at SDU bliver førende inden for udvikling af innovativ sundhedsfremme, forskellige former for behandling og rehabilitering, uddannelsesindsatser og internationalt forskningssamarbejde.

Læs mere her


Sidst opdateret: 29.04.2022