Skip to main content

Forskningsprojekter inden for Narrativ Medicin

Narrativ medicin i praksis: Skrive- og læseværksteder 

I dette forskningsprojekt udvikles, testes og evalueres skrivning og læsning for mennesker enten med alvorlig, kronisk sygdom eller for mænd på eller på vej mod pension, som er i risiko for ensomhed, meningstab og sygdomsudvikling. Dette gøres igennem to delprojekter med hhv. læse- og skriveværksteder som omdrejningspunkter. Delprojekterne betragtes som eksemplariske, således at den forskningsbaserede viden, der frembringes kan overføres til andre grupper af mennesker, der er sundhedstruede, syge, under rehabilitering eller i den palliative fase. Grundantagelsen er, at brug af skønlitteratur kan have sundhedseffekter og give ny viden om narrativ medicin som forskning og praksis. Endemålet for skrive- og læseværkstederne er, at de bliver IT-understøttede og sundhedsøkonomisk bæredygtige tilbud i det danske sundhedsvæsen.

Som en del af projektet vil der desuden blive udviklet efteruddannelseskurser for og med sundhedsprofessionelle, herunder et kursus i narrativ medicin med titlen ”Litteratur i praksis” for læger i almen praksis, og der arbejdes på at udvikle lignende efteruddannelsestilbud for læger og sygeplejersker på Odense Universitetshospital.

Deltagere: Anders Juhl Rasmussen, Helle Ploug Hansen, Peter Simonsen, Anna Paldam Folker, Ulla Hedegaard, Mette Marie Kristensen & Tine Riis Andersen.

 

Sygdomsfortællinger og patientsamtaler i livsforandrende situationer

Det overordnede formål med forskningsprojektet er at styrke sundhedsprofessionelles kommunikative kompetencer ved at belyse narrativers og metaforers roller i sygdomsfortællinger og patientsamtaler i livsforandrende situationer, hvor patienten alene eller i samtale med den sundhedsprofessionelle søger en erkendelse af den ofte afgørende drejning, som livet tager. Dette gøres med udgangspunkt i et af narrativ medicins grundprincipper om, at forståelse for patientens livssituation er en forudsætning for effektiv kommunikation og behandling.

Deltagere: Cindie Maagaard, Anette Søgaard Nielsen & Anita Wohlmann.

 

Netværk og forskersamarbejde

Projektet Netværk og Forskersamarbejde omfatter en fornyelse af netværk for narrativ medicin med hjemsted på SDU. Inden for det eksisterende netværk Nordic Network for Narratives in Medicine nedsættes en internordisk forskningsgruppe med henblik på at arbejde med narrativ medicin i uddannelse og praksis og samarbejde om planlægningen af nye, fælles forskningsprojekter. 

Deltagere: Anita Wohlmann og Anders Juhl Rasmussen.

 

Andre projekter inden for narrativ medicin:

Sidst opdateret: 19.09.2019