Skip to main content

Interaktive og Kognitive Processer i Sundhedsvæsenet

Patienter i sundhedsvæsenet forventer ikke blot at møde en bio-medicinsk ekspert, der fokuserer på et enkelt udsnit af kroppen. En optimal behandling består ikke blot i at håndtere patientens krop, men tillige at tage hånd om patienten som et helt menneske. Dermed udfolder behandlingstilbud i moderne medicinsk praksis sig i et spændingsfelt mellem det medicinsk-tekniske og det relationelt-menneskelige. På den ene side møder patienten en sundhedsprofessionel, på den anden et medmenneske, og på den tredje side en repræsentant for et komplekst system.

Projektgruppen ”Interaktive og Kognitive Processer i Sundhedsvæsenet” sigter mod at forstå de kommunikative/interaktionelle og kognitive/interaktive dimensioner af disse komplekse møder. Det er projektgruppens ambition at forstå og fremme gode praksisser for, hvordan sundhedsprofessionelle kommunikativt og relationelt møder deres patienter, samt for hvordan sundhedsprofessionelle kognitivt og interaktivt samarbejder med hinanden og derigennem etablerer et velfungerende sundhedssystem. 

Projektgruppen er bredt funderet på tværs af sundhedsvidenskab og humaniora. Gruppen omfatter eksperter i interaktionsforskning, implementeringsforskning og kognitionsvidenskab, ligesom den omfatter læger, sygeplejersker, psykologer og teologer. Gruppen arbejder i bred forstand med kommunikativ og kognitiv kompetenceudvikling gennem kommunikationstræning og simulationstræning. Ligeledes udfører gruppen vigtig grundforskning ved at trække på kognitiv etnografi, multimodal samtaleanalyse, interviewmetoder og relationel teologi (fx ”spiritual care”). 

Visionen for ”Interaktive og Kognitive Processer i Sundhedsvæsenet” er, at SDU bliver førende inden for forskning i interaktion og kognition i sundhedsfaglige sammenhænge. Større viden om interaktive og kognitive processer vil kunne bidrage til udviklingen af en bedre klinisk praksis. Gruppens arbejde er både team- og patientorienteret, og det omfatter både klinisk og simuleret praksis. Gruppen arbejder for en forskningsbaseret klinisk udvikling,  både gennem interventioner i praksis og gennem uddannelses- og efteruddannelsesforløb for sundhedsfagligt personale.


Programledere

Sune Vork Steffensen, professor, Institut for Sprog og Kommunikation
Jette Ammentorp, professor, Institut for Regional Sundhedsforskning & Sygehus Lillebælt, Enhed for Sundhedstjenesteforskning


Forskningsprojekter

Kommunikation, kognition og kompetenceudvikling i sundhedsvæsenet (3KO)

  

Sidst opdateret: 29.04.2022