Skip to main content

Forskningsprojekter inden for Digital Sundhed

Videokonsultation i almen praksis

Forskningsprojektet undersøger betydningen af videokonsultation for relationen mellem praktiserende læge og patient. Ambitionen er at sætte denne viden i en sammenhæng med eksisterende viden om e-konsultation i almen praksis, videokonsultation i primær og sekundær sektor, telefonkonsultation og fysisk konsultation i almen praksis. Herunder ønsker projektet at undersøge:

 • Praktiserende lægers ønsker, barrierer og holdninger i forhold til at indføre videokonsultationer
 • Praktiserende lægers faglige, kommunikative og organisatoriske erfaringer med videokonsultationer
 • Patienters oplevelse af videokonsultationer
 • Patientinddragelse, roller, struktur og kommunikation i konsultationerne
 • Relationsdannelse, når billeder og video bliver en del af kontakten mellem patient og læge
 • Sårbarhed og social ulighed – hvem bliver de nye brugere? Og de nye sårbare?
 • Kommunikative og sikkerhedsmæssige udfordringer når patienten går digitalt til læge hjemmefra, fra arbejdspladsen etc.

Projektteamet
Anette Grønning, lektor, Institut for Kulturvidenskaber
Dorte Gilså Hansen, lektor, Institut for Sundhedstjenesteforskning
Carole Jepsen, videnskabelig assistent, Institut for Kulturvidenskaber
Nina Primholdt Christensen, videnskabelig assistent, Institut for Sundhedstjenesteforskning
Elisabeth Assing Hvidt, lektor, Institut for Kulturvidenskaber & Institut for Sundhedstjenesteforskning

 

Digitale fitnesskulturer

I dette forskningsprojekt studeres teknologier til at optimere selvet og kroppen, med særligt fokus på den digitale kultur i et fitnesscenter. Vi er interesserede i at belyse, hvordan praksisser, normer og kropsbilleder udfoldes og deles – blandt andet gennem sociale medier – samt hvordan dette kan føre til ”normalisering” af mere ekstreme kropsopfattelser samt nye forbrugsmønstre såsom målinger og brug af steroider/medicin.

Forskningsprojektet fokus og forskningsspørgsmål er bl.a. følgende:

 • Hvordan forstås kroppen og teknologierne fra brugerperspektivet?
 • Hvilke kropslige aspekter bliver optimeret og hvorfor?
 • Hvilke normer og værdier styrer denne optimering?
 • Hvordan foregår optimeringen konkret og hvad driver den?
 • Hvilken betydning har begrebet ”optimering” for vores måde at tænke sundhed og krop på?

I forbindelse med den COVID-19 undersøger projektteamet bag Digitale Fitnesskulturer desuden hvordan COVID-19-pandemien påvirker vores fysiske aktiviteter, træning og velvære. 

Projektteamet
Dorthe Brogård Kristensen, lektor, Institut for Marketing og Management
Anne Louise Fink, videnskabelig assistent, Institut for Marketing og Management
Anders Dahl, videnskabelig assistent, Institut for Marketing og Management
Alev Kuruoglu, adjunkt, Institut for Marketing og Management
Camilla Bruun Eriksen, adjunkt, Institut for Kulturvidenskaber
Carl J. Brandt, MD, postdoc, Institut for Sundhedstjenesteforskning

 

Sidst opdateret: 25.04.2022