Skip to main content

Digital Sundhed

Udbredelsen af digital kommunikation via mobiltelefon og computer afstedkommer mere og mere sygdoms- og sundhedskommunikation frigjort af tid og sted, fx online læge- og patientkommunikation, sundhedsfora på nettet, wearables og apps, muligheder for målinger osv. Eksempelvis blev muligheden for digitale konsultationer i almen praksis obligatorisk i 2009, og i dag foregår 16% (6,6 mio.) af alle konsultationer hos egen læge digitalt (Danmarks Statistik 2018).  På sygehusene introduceres også digitale løsninger og især en række apps som supplement til telefoniske og fysiske konsultationer.  Brugen af apps og wearables kan også bruges til at indsamle sundhedsdata i hverdagslivet, såvel som de kan bruges i behandlingsøjemed, eksempelvis til at hjælpe patienten med at huske at tage sin medicin. Via digitalisering kan man demokratisere sundhedsdata, et eksempel er ”Min Læge”-appen som giver adgang til patientens egne sundheds-data.  Digital sundhed er en samlet betegnelse for disse meget forskelligartede teknologiske løsninger, der rummer nye muligheder og perspektiver – og også en række udfordringer.

Nye roller og ansvarsfordeling
Sundhedsvæsenet udfordres også i stigende grad af digitale platforme som Netdoktor, uautoriserede sundhedsblogs og chatfora, der både ændrer præmisserne for sundhedspersonalets rolle og autoritet markant og tilsvarende rykker ved patientens muligheder og udfordringer. Hvad sker der i samspil mellem læge og patienter, når borgeren i større grad har adgang til digitale platforme, hvor de kan hente viden om diagnosticering og behandling? Og når de selv kan måle og få viden om sundhed via apps og wearables? Således er der behov for at undersøge den måde, hvorpå digitaliseringen ændrer præmisserne i sundhedsbehandlingen. 

Den gode digitale konsultation
En af de eksisterende udfordringer ift. digitalisering er, at sundhedspersonale fortsat mangler en indføring i, hvordan ”den gode digitale konsultation” kan faciliteres. Hvor fx læger trænes i verbal kommunikation under uddannelsen, er der begrænset fokus på, hvordan præmisserne for konsultationen ændres, når kommunikationen ikke længere foregår via krop og mundtlig overlevering. Hvad sker der med opfattelser af tillid og risiko, når kommunikation digitaliseres? Spørgsmålet bliver således, hvordan man kan sikre dialogisk patientinddragelse i en tiltagende digitalisering. 

Læs mere om forskningsprojekterne inden for Digital Sundhed her.

 

Sidst opdateret: 29.04.2022