Skip to main content

Forskningsenheder

 

IRS - Holbæk Sygehus - Forskningsenheder

Medicinsk forskning

Afdelingen har pt. to fuldtidsansatte professorer. En klinisk professor i registerforskning (osteoporose) og en klinisk professor i hypertension. Begge er ansat i kombinationsstillinger under Institut for Regional Sundhedsforskning ved SDU.

Forskningen inkluderer patienter med nogle af de hyppigst forekommende interne medicinske sygdomme (for eksempel osteoporose, diabetes, KOL, hypertension og iskæmisk hjertesygdom)

Planlagte fokusområder:

  • Klinisk forskning med brug af patientnære effektmål – randomiserede kliniske forsøg, epidemiologiske undersøgelser og systematiske reviews af randomiserede kliniske forsøg
  • Registerforskning med et klinisk fokus
  • Forskning på tværs af intern medicinske specialer, sygehuse og landegrænser

Forskningsområder:

  • Kardiologi
  • Osteoporose, metaboliske knoglesygdomme og endokrinologisk epidemiologi
  • Evidensbaseret medicin

Forskningsleder, klinisk professor Michael Hecht Olsen
E-mail: mholsen@health.sdu.dk

Her finder du en oversigt over forskningsprojekter

Publikationer

Forskningens Hus er en tværfaglig forskningsenhed på Holbæk Sygehus, hvor Gitte Bunkenborg er sygeplejefaglig forskningsleder samt forskningsleder for alle medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse. Under forskningsenheden ligger blandt andet forskningsprogrammet: "overgange og Sammenhæng for patienter med multi- og/eller livstruende sygdom". 

Læs mere om den Tværfaglige forskningsenhed - MVU-området

Forskningsleder, Lektor: Gitte Bunkenborg

E-mail: gbunkenborg@health.sdu.dk

Publikationer

 


Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 22.06.2020