Skip to main content

Forskningsmøder 2021

Forskningsmøder, Geriatrisk Afdeling G, OUH, Odense:

Der afholdes 2 forskningsmøder i afdeling G i løbet af foråret og 2 forskningsmøder i løbet af efteråret.
Møderne afholdes i G-mødelokale, Kløvervænget 10, 8. sal, indgang 112, men der er også mulighed for on-line deltagelse.
Forud for hvert forskningsmøde udsendes dagsorden.
Møderne er åbne for alle.

Herudover afholdes også 2 forskningsudvalgsmøde i løbet af foråret og 2 igen i løbet af efteråret. Møderne afholdes som udgangspunkt i Odense med mulighed for on-line deltagelse. 
Forud for møderne udsendes dagsorden til mødedeltagere med angivelse af afholdelsessted og link til on-line deltagelse.  

Datoer for forskningsmøder:

  • Tirsdag den 16. november 2021 kl. 15.00-16.30 

Dato for forskningsudvalgsmøde:

  • Mandag den 6. december 2021 kl. 15.00-16.30
Redaktionen afsluttet: 02.11.2021