Skip to main content

Paolo Sibani

Lektor emeritus

Telefon: 6550 3525
Email: paolo.sibani@sdu.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/paolos

Sammen med kollegaer i ind- og udlandet, udvikler og analyserer jeg modeller for uordnede magnetiske materialer, kolloider og biologisk og teknologisk evolution, på alle relevante tids- og rumskalaer. Observationer, computersimuleringer og eksperimentelle data er vigtige elementer i mine projekter, der ofte ender med at beskrive emergente, dvs. kollektive, egenskaber.

For det utrænede øje kan de nævnte arbejdsområder se meget forskellige ud, men vigtige fællestræk træder frem, når man skræller overfladen af. Fællesnævneren er den tidsafhængige opførsel af komplekse systemer. Disse består af (rigtigt) mange vekselvirkende frihedsgrader og mangler de rumlige og tidslige symmetrier, som kendes fra ordnede systemer, fx krystaller.

 

Faglig profil og samarbejdspartnere på SDU: Fysik fællesskabet