Skip to main content

Martin S. Sloth

Professor

Telefon: 6550 2307
Email: sloth@cp3.sdu.dk
Webside: http://universe-origins.dk/sloth/

Jeg arbejder med at forstå sammenkoblingen mellem de grundlæggende problemer i teoretisk kosmologi. Hvis vi får en bedre forståelse for, hvad disse problemer har til fælles, kan vi også bedre komme nærmere en løsning på disse tilbageværende, grundlæggende problemer.

Tre af de grundlæggende problemer i kosmologi er informationsproblemet for sorte huller, problemet om den kvantemekaniske oprindelse af vores univers og problemet om den kosmologiske konstant (forståelsen af mørk energi). Disse tre problemer har alle en fælles rod i vores beskrivelse af tyngdekraften på et fundamentalt kvantemekanisk plan. Under antagelse af at dette binder problemerne sammen, udforsker vi nye mulige løsninger på disse problemer.

Kosmisk inflation anses for at være det mest succesfulde paradigme for universets oprindelse fra Big Bang, men den underliggende teori for kosmisk inflation er stadig ikke fuldt forstået eller udviklet. Meget af vores arbejde er derfor også fokuseret på at forstå teorien for inflation og mulige generaliseringer eller alternativer, såsom curvaton-mekanismen.

Derudover er der også problemet om oprindelsen af mørkt stof. Normalt antages det, at mørkt stof er skabt i det tidlige univers gennem meget svage vekselvirkninger med almindeligt stof. Men vi ikke har opdaget sådanne svage vekselvirkninger med nye partikler ved LHC på CERN. Faktisk er det eneste afgørende bevis for eksistensen af mørkt stof observationer af, at det påvirkes af tyngdekraften. Derfor arbejder vi nu på at udvikle en minimal model af mørkt stof, hvor mørkt stof kun har gravitationelle vekselvirkninger med almindeligt stof. Vores kandidat til mørkt stof er den mørkest og koldest mulige og kaldes “Planckian Interacting Dark Matter” (PIDM).

 

Faglig profil og samarbejdspartnere på SDU: Fysik fællesskabetCP3-Origins