Skip to main content

SDUB's Open Access-midler

Hvis din ansøgning accepteres, betaler Syddansk Universitetsbibliotek hele beløbet, der går til open access-publicering direkte til forlaget/tidsskriftet. Detaljer fremsendes til den mail, du angiver i din ansøgning.

Budgettet er på år-til-år-basis. Vent derfor med at ansøge om midler til artiklen med stor sandsynlighed kan accepteres og betales inden for indeværende år.

Har du spørgsmål til støtten, kan du kontakte os på open-access@bib.sdu.dk.

Betingelser for at opnå støtte:

  1. Corresponding author eller førsteforfatter skal være ph.d.-studerende ved SDU og affiliere til SDU på artiklen
  2. Artiklen skal indgå i Ph.d.-afhandlingen, hvilket skal kunne dokumenteres ved forespørgsel
  3. Der kan kun opnås støtte til en artikel pr. afhandling
  4. Tidsskriftet, artiklen er indsendt til, skal være et open access-tidsskrift* og fremgå i DOAJ-databasen
  5. Artiklen formodes at kunne accepteres indenfor indeværende år

 * Et open access-tidsskrift publicerer alle artikler open access modsat et hybridt tidsskrift, der publicerer både i abonnement og open access.

Får du godkendt din ansøgning, beder vi dig om at give os besked hurtigst muligt ved væsentlige ændringer. Det inkluderer  hvis tidsskriftet afviser artiklen, eller hvis du sender artiklen til et andet tidsskrift.

Der er pt. lukket for at søge om midler

 

SDUB's Open Access-midler er en omstrukturering af SDUB's tidligere Open Access fond.

Sidst opdateret: 05.05.2021