Menu

Forskningsfonde

Det er et krav fra mange bevillingsgivere, at reviewede artikler publiceret i peer reviewede tidsskrifter gøres fri, gratis og online tilgængelige i et Open Access arkiv senest 6 måneder efter, at artiklen blev accepteret af tidsskriftet.

De fleste anerkendte tidsskrifter tillader, at forfatteren arkiverer sit endelige manuskript efter peer review i et Open Access-arkiv. På SDU anvendes Pure til dette.

Refusion af publiceringsudgifter

I forbindelse med din ansøgning til forskningsfondene er det en fordel, at du har budgetteret med Open Access udgifter. Gør du det, vil det ofte være muligt at få udgifterne til publicering 100 % refunderet via den aktuelle forskningsbevilling.

Syddansk Universitetsbibliotek kan vejlede dig med denne del af budgettet.

Krav fra danske bevillingsgivere

I Danmark stiller alle offentlige forskningsråd og -fonde krav om Open Access publicering.
Det drejer sig om:

  • Det Frie Forskningsråd
  • Det Strategiske Forskningsråd
  • Danmarks Grundforskningsfond
  • Højteknologifonden
  • Rådet for Teknologi og Innovation

Læs mere om krav og regler her

Krav fra EU

Europa Kommissionen har siden 2007 stillet krav om Open Access til bevillingshavere inden for ERC programmet og inden for flere områder i FP7-programmet: energy, environment (including climate change), health, information and communication technologies (cognitive systems, interaction, robotics), research infrastructures (e-infrastructures), science in society and socio-economic sciences and the humanities.

I det nye rammeprogram Horizon2020 er Open Access obligatorisk for alle, og kravet er en del af standardkontrakten med EU.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies