Menu

Open Access (OA)

Open Access (OA)

Open Access er fri, gratis og online adgang til videnskabelig litteratur. Det giver mulighed for at øge synlighed, adgang og anvendelse af forskningsresultater.

 Læs Danmarks nationale strategi for Open Access - her.

I 2012 vedtog Syddansk Universitet en "Grøn Open Access politik".

> Der findes 3 former for Open Access

> Syddansk Universitet og Open Access

> Din forskning bliver mere synlig

> Fordele ved parallelpublicering i PURE

> Hvor publicerer du mest hensigtsmæssigt?

> Finansiering - Er du underlagt krav om at publicere OA

> Ophavsret - dit ansvar!

 

 
 
 
 

Der findes 3 former for Open Access

  • Grøn Open Access er, når en forsker parallelpublicerer sin publikation ved hjælp af en vedhæftet fuldtekst i et åbent arkiv eller i et repository fx Pure.

  • Gylden Open Access er, når en forsker eller institution vælger at betale en publiceringsafgift. Artiklen er herefter tilgængelig frit og vederlagsfrit for alle interesserede.

  • Hybrid Open Access er, når en forsker publicerer i et traditionelt abonnementstidsskrift, der mod en afgift fra forfatteren gør artiklen frit tilgængelig.

 Til top

 
 

Syddansk Universitet og Open Access 


Syddansk Universitet har mange stærke internationale forskningsmiljøer indenfor en bred vifte af forskningsområder i rivende udvikling.

Forskningen på Syddansk Universitet tjener flere formål. At skabe og udbrede kendskabet til ny viden, at understøtte undervisningen samt at stille resultaterne til rådighed for studerende, forskere, virksomheder og andre interesserede. Som ansat ved Syddansk Universitet har du pligt til at indberette din forskning og forskningsaktiviteter i Syddansk Universitets arkiv/repository PURE.

I 2012 vedtog Syddansk Universitet en "Grøn Open Access politik". Det betyder at universitetet opfordrer dig til at parallelpublicere din publikation i Pure. 

 Til top

 
 
 

 

 
 
 

Din forskning bliver mere synlig

Med Open Access er Universitets forskningsresultater ikke længere kun for de få, der betaler abonnement eller licens til tidsskrifterne, resultaterne er til gengængelige for alle.

Med Open Access sikrer man en større udbredelse af universitetets forskning, som vil kunne læses af flere og af en bredere kreds, da Open Access ikke kræver abonnement på tidsskrifter. De nye læsere vil fx være forskere uden for de etablerede forskningsmiljøer, herunder forskere fra tredjeverdens lande, praktiserende læger, advokater, ansatte i private firmaer, gymnasielærere, politikere, journalister eller privatpersoner.  

Dine publikationer vil kunne læses tidligere, da publiceringsprocessen hos nogle forlag kan være meget lang. Din forskning bliver via Open Access således mere synlig, samtidig med at du bidrager til at gøre forskningen på Syddansk Universitet lettere til gengængelig. 

Til top

 

 
 

Fordele ved parallelpublicering i PURE

  • Din forskning bliver synlig via Syddansk Universitets Forskningsportal

  • Din forskning bliver høstet og tilgængelig via Den Danske Forskningsdatabase

  • Din forskning bliver søgbar via Google/Google Scholar

 Til top

 
 

 

 
 

Hvor publicerer du mest hensigtsmæssigt?


Der findes ikke entydige retningslinjer for, hvor du publicerer mest hensigtsmæssigt. Om det er i traditionelle tidsskrifter eller i Open Access tidsskrifter. Derimod er en lang række faktorer i spil, som kan påvirke dit valg.

Du er uden tvivl påvirket af, hvad dine kolleger og/eller vejleder mener, og selve fagmiljøets traditioner spiller naturligvis også en stor rolle. Du kan derudover skele til den Bibliometriske ForskningsIndikator (BFI).

Syddansk Universitet finder det vigtigt, at du som forsker ikke går på kompromis med kvaliteten af det tidsskrift, du ønsker at publicere i. Derfor anbefales det udelukkende at publicere i et Open Access-tidsskrift, hvis der inden for fagområdet vurderes at være et sådant på et højt, anerkendt kvalitetsniveau.

 Til top

 
 

Finansiering - er du underlagt krav om at publicere Open Access


De danske offentlige forskningsfonde har i dag en Open Access politik: Det frie Forskningsråd, Danmarks Grundforskningsfond, Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation.
Disse bevillingsgivere kræver, at artikler publiceret i peer reviewede tidsskrifter gøres frit og gratis tilgængeligt i et Open Access arkiv senest 6 eller 12 måneder efter at artiklen blevet accepteret af forlaget.
På Syddansk Universitet fungerer Pure som arkiv/repository.

Europakommissionens rammeprogram Horizon 2020 stiller desuden krav om Open Access publicering.

 Til top

 
 

Ophavsret - dit ansvar!


Det er dit ansvar som forsker at arkivere dine videnskabelige publikationer i et Open Access arkiv. Det er ligeledes dit ansvar at ophavsretten overholdes.

Sker der ved uheld, fejl eller misforståelser, krænkelser af rettigheder i forbindelse med OA-arkivering, vil det berørte materiale med det samme blive fjernet fra arkivet.

Hvis du har overgivet dine rettigheder helt eller delvist til et tidsskrift eller forlag, bør du undersøge, om du har lov til at lægge din publikation i Pure, og umiddelbart give fri adgang til den.

Langt de fleste forlag tillader, at du arkiverer dine publikationer som pre- eller postprint i dit universitets arkiv/repository.

Når du indberetter din forskning i Pure kan du nederst i indberetningsbilledet se, hvilken fuldtekst version du må lægge ind.

Du har selv har ansvaret for, at ophavsretten ikke krænkes!

Syddansk Universitet råder forskerne til så vidt muligt at beholde rettighederne til egne publikationer. Du bør derfor overveje, om du vil afgive alle rettigheder til et tidsskrift eller forlag. Samtidig bør du være opmærksom på mulighederne for Open Access-publicering, når du indgår forlagskontrakter. Husk at du som forfatter har ophavsretten til arbejdet, indtil andet er aftalt.

Du kan læse mere om tillæg til forlagskontrakter på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Læs mere om ophavsret og dine muligheder på Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejdes (UBVA) hjemmeside. 

 Til top


Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies