Skip to main content

Den Bibliometriske ForskningsIndikator (BFI)

Den Bibliometriske forskningsindikator belønner de forskningspublikationer, der bliver publiceret hos de mest anerkendte kanaler inden for det enkelte fag. BFI-systemet varetages af Uddannelses- og forskningsministeriets, men Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder hjælp til de mest almindelige spørgsmål om BFI-systemet, og hvordan det påvirker dit arbejde som forsker.  Ved spørgsmål kontakt puresupport@bib.sdu.dk

 

BFI-modellen

BFI-modellen bruges af den danske stat til at fordele forskningsbasismidler til danske universiteter. Modellen belønner forskning, der bliver publiceret i nationale og internationale anerkendte publiceringskanaler. Her menes tidsskrifter, forlag, bogserier og i særlige tilfælde konferenceserier.

Hvert år bliver alle danske universiteters forskningspublikationer høstet. Forskningspublikationerne bliver tildelt BFI-point efter, i hvor høj grad de lever op til de parametre, BFI-modellen belønner.
BFI-point udregnes bagudrettet. Den årlige BFI-høst baserer sig på universiteternes forskningsregistreringer i Pure det efterfølgende forår. De endelige BFI-point offentliggøres i efteråret.
Forskningspublikationer, der er publiceret i en publiceringskanal på BFI-listerne, kan få BFI-point.
I BFI niveauinddeles serier i tre niveauer og forlag i to niveauer. Jo højere niveau en kanal har, desto flere BFI-point udløser en publikation publiceret i kanalen. Niveauerne bestemmes af nedsatte faggrupper.
Publikationer, der lever op til kravene for en BFI-publikation, tildeles point efter publikationstype:
Publikationstype Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Monografier på forlag 5 8 -
Monografier i bogserier 5 8 -
Antologibidrag på forlag 0,5 2  -
Artikler i tidsskrift, bogserier og konferencebidrag 1 3 5
Doktorafhandlinger og patenter er ikke niveauinddelte. De tildeles følgende point:
Doktorafhandlinger 5
Patenter 1

BFI-point tildeles peer reviewed forskningspublikationer, der er registreret i Pure, og som er publiceret i anerkendte publiceringskanaler. Publikationerne skal præsentere ny forskning.
Du kan læse mere her, hvor BFI har præciseret ny forskning og peer review: Link til PDF
Derudover foreligger der særlige regler for BFI-point til patenter og doktorafhandlinger.
Kravene til publicering går på, at forskningen skal være udgivet via et særligt anerkendt forlag og tidsskrift eller i en anerkendt bogserie eller konferenceserie. Dette omtales i BFI som publiceringskanaler. Du kan læse mere om anerkendte publiceringskanaler længere nede.
En BFI-publikation er en publikation, der udløser BFI-point. Det vil sige, at publikationen lever op til følgende parametre:
• Den er registreret i institutionens Pure-database inden for det år, den er udkommet eller umiddelbart i begyndelsen af efterfølgende år.
• Forfatteren affilierer i publikationen til SDU.
• Den tilhører en af de kategorier, som ministeriet regner som forskning af en særlig karakter. I Pure er der tale om kategorierne forskning og rådgivning, og der skal være tilkendegivelse om, at der er foretaget peer review.
• Den er udgivet i en publikationskanal, der er på BFI-listerne.
Med publiceringskanaler menes forlag, tidsskrift, bogserie eller konferenceserie. De publiceringskanaler, der giver BFI-point, skal optages på en liste, som udarbejdes af faggrupper, der er nedsat inden for de forskellige fagområder.

Konferenceserier som publiceringskanal er udelukkende noget, der eksisterer i BFI-regi. Du vil derfor ikke kunne se på udgivelsen af dit konferencebidrag, om der eksisterer en konferenceserie, der giver BFI-point.
Du kan dog regne med, at Pure-kontoret på Syddansk Universitetsbibliotek undersøger dette.
BFI-lister (tidligere Autoritetslister) er lister over de kanaler, der kan udløse BFI-point. Der findes to lister. En liste over konferenceserier, bogserier og tidsskrifter og en liste over forlag.
Listerne er dynamiske og revideres hvert år af fagpersoner inden for hvert fagområde.
Det er muligt at se de nyeste lister hos ministeriet.
Faggrupperne vurderer, hvilke publiceringskanaler der skal tildeles BFI-point. I praksis er der tale om 67 faggrupper, hvor SDU er repræsenteret i 54 af dem. Medlemmerne af faggrupperne er udpeget af Danske Universiteter.
Faggrupperne bestemmer både hvad der skal på BFI-listerne, og hvilket niveau den enkelte kanal er på. Her kan de vælge mellem niveau 1, 2 og 3.
Niveau 3 benyttes dog kun af nogle fagområder.
Det er muligt at stille forslag til nye publiceringskanaler på BFI-listen. Her er det også faggruppernes opgave at behandle det.
Ønsker du at læse mere om faggrupperne samt at finde repræsentanter inden for dit fagområde, kan du læse mere hos ministeriet.
Forsknings- og undervisningsministeriet har fremsat særlige krav til fortolkning af forskning og peer-review i BFI-systemet. Disse krav er udelukkende udarbejdet af ministeriet. Du kan læse dem i denne rapport

BFI på SDU

Udtrædelse af en faggruppe meddeles af medlemmet til faggruppeformanden eller til Danske Universiteter, som beder SDU’s koordinator for BFI om at foreslå et nyt medlem. SDU’s koordinator beder derefter dekanen for det pågældende fakultet om at indstille et nyt medlem, hvilket koordinatoren herefter meddeler til Danske Universiteter, der udpeger det nye medlem.
Du har ansvaret for at din forskning registreres i Pure, så det kan høstes til BFI.
Det er også dit ansvar at registrere, om din dine publikationer er forskning, formidling eller rådgivning, og tilkendegive om forskningen har gennemgået en fagfællebedømmelse af forskningsmæssig forsvarlighed – altså om publikationen er peer reviewed. Vil du vide mere om, hvordan disse begreber fortolkes i BFI-regi, kan du læse om det i ministeriets rapport. Er du i tvivl om, hvordan du skal tolke retningslinjerne inden for dit forskningsfelt, bedes du rette henvendelse til din institutleder.
Er du institutleder har du særlige ansvarsområder i forhold til BFI. Når der bliver registreret forskning i Pure tilknyttet dit institut, er det din opgave at godkende publikationerne i Pure.
Når du godkender publikationerne siger du god for den forskningsmæssige kvalitet, hvis publikationen er registreret som forskning. Du skal derfor være særlig opmærksom på, hvordan forskningen er indberettet, og om der har været gennemført fagfællebedømmelse, når du godkender.
Dit ansvar er det samme, selvom du har uddelegeret opgaven.
Du sikrer, at din forskning bliver tildelt de rigtige BFI-point ved at registrere dine publikationer i Pure. Du skal indberette dine publikationer i Pure inden årsskiftet.

Når du registrerer dine publikationer, skal du indikere, om det er forskning, undervisning og rådgivning, og du kan også indikere, om forskningen er fagfællebedømt.
Dette er dit og din institutleders ansvar.

Syddansk Universitetsbiblioteks validerer alle publikationer i Pure. Vi tjekker, at alle metadata er korrekte, samt om der er korrekte oplysninger til BFI.
Dette gøres efter institutlederen har godkendt forskningspublikationen i Pure.
Syddansk Universitet får de endelige BFI-point i hovedområder. Derefter fordeles pointene internt ned på institutniveau. Pointene går til det institut, første SDU-forfatter er tilknyttet.
Syddansk Universitet beregner ikke BFI-point på personniveau. 
Alle kan stille forslag til BFI-listerne. Er der for eksempel et tidsskrift, du mener burde være på listen, kan du stille forslag til faggruppen inden for dit område. Forslag stilles i BFI-systemet, som findes på denne side: https://bfi.fi.dk. Login er påkrævet, men alle kan oprette sig som bruger.  Du kan finde en vejledning her: Vejledninger til Pure
Vil du vide mere om BFI-systemet kan du læse mere hos Uddannelses- og forskningsministeriet.  

Sidst opdateret: 26.05.2021