Skip to main content

Teknologi og mennesker

Ældres holdninger til ny teknologi

Emnet ’Ældres holdninger til ny teknologi’ sætter fokus på at forstå og inddrage borgernes holdninger til ny teknologi i udviklingen og implementeringen af forskellige teknologiske produkter. Borgerinddragelse er relevant for udarbejdelsen af ny teknologi, da borgerne kan bidrage med indsigt i praktiske problemstillinger. Nogle produkter giver mulighed for tilpasning til individuelle behov, som potentielt kan styrke borgernes selvhjulpenhed og deres evne til at tage ansvar for deres situation. Emnet belyser aspekter af, hvordan borgerinddragelse opleves og bruges af borgerne. 

Forskere

Projekter

Sidst opdateret: 26.02.2018