Skip to main content

Velfærdsstatens institutioner

Komparativ velfærdsforskning

Emnet fokuserer på de forskellige landes måde at gribe velfærd an på, herunder forskelle i institutionel opbygning, sociale ydelser og forskelle i, hvordan økonomiske, sociale og politiske udfordringer håndteres. Ved hjælp af sammenligninger med andre lande kan man få et indblik i, hvordan forskellige lande har opbygget deres velfærdssamfund, og hvordan landene reagerer forskelligt på de samme betingelser. 


Sidst opdateret: 26.02.2018