Skip to main content

Velfærdsstatens institutioner

Velfærdsstatens sprog og begreber

Emnet undersøger, hvordan velfærdsstatens institutioner ’taler’ til borgeren, hvorfra bestemte begreber stammer, og hvorfor de har fået tilknyttet en bestemt betydning. Hvorfor taler man fx om velfærdsstaten eller velfærdssamfundet, og hvordan bringes disse begreber i spil i den nuværende politiske diskurs? Hvor stammer velfærdsstatens centrale begreber fra? Og hvilke politiske aktører har promoveret dem? Har begreberne ændret mening over tid og hvorfor? Har velfærdsstaten sit eget ’sprog’?


Sidst opdateret: 26.02.2018