Skip to main content

Velfærdsstatens institutioner

Metodiske begrebsdiskussioner

Når velfærdsstaten bliver belyst gennem forskellige discipliner, er det derfor nødvendigt at se på, hvordan man griber velfærdsstaten an som undersøgelsesfelt, hvilket indbefatter klassiske debatter om fordele og ulemper ved de forskellige tilgange. Hvilke faktorer skal der lægges vægt på, når man undersøger velfærdsstaten? Hvilke nye tilgange eksperimenteres der med, som kan give nye resultater og perspektiver på velfærdsstatens udvikling? Forskellige videnskabstraditioner giver deres bud på, hvordan velfærdsstaten skal undersøges.

Sidst opdateret: 26.02.2018