Skip to main content

Electrofuels – svaret på CO2-udfordringen og klimakrisen?

Aktivitetstype: Mød forskeren
Målgruppe: Alle aldre
Tid: Kl. 10-16
Sted: Kobbertrappen på TEK. Se aktivitet nr. 29 på kortet.


I teorien rummer electrofuels potentialet til at blive den bæredygtige erstatning for de fossile brændstoffer (benzin/diesel, kul, gas) som vi mennesker bruger rigtig mange af i dag til stor skade for jordens klima og hele økosystemet. I praksis er der dog mange forhold, der skal undersøges, før vi kan afgøre, om electrofuels kan blive svaret på CO2-udfordringen. Er det fx realistisk, at vi kan skaffe al den grønne strøm (fx fra vindmøller), der skal til for at producere den enorme mængde electrofuels, der skal bruges til at drive alle verdens transportmidler? Kom og hør om det og andre udfordringer angående electrofuels, som Anders og andre ingeniører arbejder med at finde løsninger på.

På standen kan du også designe dit eget bud på, hvordan det globale energisystem bør indrettes: Hvor meget energi må hvert land bruge, hvor store arealer skal sættes af til hhv. landbrug, plantager og biodiversitet, og hvor skal vindmøller og solceller placeres osv.

Sidst opdateret: 23.04.2019