Skip to main content

De tog en kødluns af mit liv - om sprog, krop og sjæl i eksil

Sproget er det første værktøj som lægen bruger til at forstå patientens symptomer. For flygtninge er det altafgørende at de forstås korrekt, fordi de kulturelle skel kan være store i starten.

For dem der ikke kan læse, kan en avis, et pilleglas, et vejskilt eller et brev fra sygehuset, være angstprovokerende, skabe frustration, forstyrre normal sygdomsadfærd og hindre social kontakt. Generaliseringer og fordomme opleves af patienter med sprogbarrierer som en umyndiggørelse og umenneskeliggørelse.

Gennem patienthistorier beskriver professor Morten Sodemann, Indvandrermedicinsk Klinik, de sproglige udfordringer der opstår mellem patienter og læger, når der både er sprog- og kultur barrierer, og hvordan man bygger bro imellem dem.

Aktivitetsnr: 27
Aktivitetstype: Masterclass-foredrag
Aldersgruppe: Voksne
Tid: Lørdag d. 29. april 2017,  Kl. 11:15-12:15
Sted: U51
Medvirkende: Professor Morten Sodemann

Sidst opdateret: 26.02.2018