Skip to main content

Fysisk aktivitet og sundhed, sunde hjerter samt søfolk og ulykker

Hvordan får vi sunde søfolk og nul ulykker?

Center for Maritim Sundhed og Samfund forsker i sundhed og sikkerhed til søs med særlig fokus på arbejdsmiljøet i den danske handelsflåde, fiskeriet og offshore branchen. Men hvordan påvirker sundhedstilbud søfolks livsstil og helbred? Hvordan forebygges muskelskeletlidelser blandt fiskere? og hvordan forebygger man ulykker på arbejdspladser til søs?

Det skal være sjovt at være sund!

Forskningsenheden for Sundhedsfremme forsker i hvordan sundhed kan sikres flest muligt. Vi undersøger hvordan folk, lige fra sunde unge til kronisk syge ældre, opfatter sundhed og sundhedsrisiko. Vi har fx masser af viden om de sunde effekter af fysisk aktivitet og også, hvordan vi øger aktivitetsniveauet i befolkningen, men desværre bliver denne viden ikke brugt, når der skal laves politikker.

De centrale spørgsmål er: Hvordan designer vi interventioner som fremmer sundhed og velvære? Hvordan kommunikere og udnytter vi denne viden vi har om sundhed, til at lave bedre politikker og initiativer til gavn for alle?

Hvordan slipper vi for dårligt hjerte?

Hjertekarsygdomme er en af de væsentligste årsager til for tidlig død i Danmark. Hvordan kan vi forebygge hjerte-karlidelser? Hvad kan den enkelte gøre? Og hvordan kan man støtte med behandling? Dette er blot nogle af de spørgsmål som Tromoseforskerne har fokus på.

Workshoppen er interaktiv. Eleverne inviteres til at afprøve deres viden indenfor Sundhed og sikkerhed ved at udfylde en tipskupon med spørgsmål til forskellige forskningsprojekter. Der er hjælp at hente på plakatvæggen og hos SDU forskerne. Der er præmier til de udtrukne rigtige besvarelser.

Aktivitetstype: Interaktiv
Tid: Fredag den 29. april fra kl. 8.30 til 14
Sted: UC Syddanmark, Degnevej 16 i Esbjerg

 

Sidst opdateret: 26.02.2018