Skip to main content

Kære underviser og elever

Tak for jeres interesse i Citizen Science projektet. Nedenfor finder I materialet, som forbereder jer til projektet.

Projektets formål er at undersøge den daglige variation i vandkvaliteten i forskellige søer på Fyn igennem én måned. Eleverne vil i forløbet blive bedt om at tage vandprøver i en sø nær gymnasiet hver dag. Flaskerne til projektet bliver leveret af SDU.

Før og efter CS-projektet skal I lave en multiple choice test, som en evaluering på, hvad hver elev har lært af forløbet. Resultatet vil indgå i Citizen Science forskningen på SDU.

Ved projektets start kommer SDU ud på hvert tilmeldt gymnasie og holder et 1½ times oplæg om projektets faglige temaer. Derudover tilbyder vi jer at tage en dag ud til den udvalgte sø sammen klasserne. SDU vil undervejs på denne dag lægge sensorer ud i søen – resultaterne fra disse får I selvfølgelig også.

Til jer der har tid og lyst har vi tilføjet yderligere materiale til feltarbejde i søer herunder inspiration til opstart af forløbet og indhentning af data om søen. Det er relevant og velkendt materiale, og det skal ses som et supplement til lærebogen. Vi håber materialet kan inspirere og hjælpe dig og din klasse i forberedelsen til projektet.

Materialet er inddelt i 4 dele:

Del 1 – Praktiske informationer
Del 2 – Den faglige forberedende del
Del 3 – Metoder og forslag til analyse af indsamlede prøver og data
Del 4 - Materialeliste over de udleverede ting til projektet

Del 1. Praktiske informationer

Introoplæg og feltdag ved søen

Som startskud på projektet kommer vi ud på hvert tilmeldt gymnasie og holder et oplæg for klassen. Samlet tidsforbrug er 1½ time inkl. tid til spørgsmål og pause. Det faglige stof omkring søens økologi vil i en forkortet udgave blive gennemgået og formålet med projektet vil blive forklaret. Læreren vil få udleveret skriftligt materiale med yderligere forslag til undersøgelser i søen, som I kan arbejde med på klassen.

Derefter tilbyder vi at komme igen og tager jer med ud til jeres sø. Her vil en studerende fra SDU komme med en række temaer forbundet til arbejdet med søen. Datoerne aftaler vi sammen. Planen for dagen er beskrevet i sidste afsnit af del 1.

Vandprøvetagning

Hver dag i 1 måned skal I indsamle vandprøver til SDU - også gerne til jeres egne analyser. Det er vigtigt at gennemgå følgende ting med klassen:

 • Hvad er formålet med vandprøverne? Få en snak om hvordan vandkvalitet påvirker dyr og planters levebetingelser.
 • Inden vandprøven tages, skal etiketten på flasken udfyldes med kuglepen.
 • Prøven kan tages enten inde ved kanten af søen eller lidt ude fra kanten.
 • Det er vigtigt, at flasken bliver trykket lidt ned under vandoverfladen (ca. 20cm), så der ikke kommer overfladevand i prøven.
 • Vandet må ikke blive hvirvlet op, så der kommer skidt og mudder med i prøven.
 • I skal fylde flasken med min. ½ liter vand.

Hver klasse vil få udleveret vandprøveflaskerne, når vi kommer ud til jer. På hver flaske er der sat en etiket på, hvor I skal skrive navn, gymnasie og dato. På et aftalt tidspunkt kommer SDU ud og henter kassen med de fyldte vandprøveflasker. Det er vigtigt, at vandprøverne bliver opbevaret på køl indtil, at de bliver afhentet.

Indhentning af data om søen

Som en del af projektet er det en rigtig god træning for eleverne at indsamle så meget forhåndsdata om søen som muligt og på baggrund af data lave en baggrundsanalyse. De kan bruge geofyn, Danmarks arealinfo, MST miljøGis og jeres kommunes gis-info til at beskrive søen ud fra beliggenhed, størrelse og dybde. Når de har været i felten og opmåle søen fysisk, kan de sammenligne med de fundne data fra nettet.

Feltdag ved søen

Sammen med jer tager vi ud til jeres sø i 4-6 timer inkl. frokost og pauser afhængig af, hvad der er muligt med jeres skema. Her skal vi lave følgende:

 • Noterer placeringen af søen vha. app og mobiltelefon og tage den første vandprøve til SDU
 • Måle parametre som sigtdybde, temperatur, ilt og pH.
 • Indsamle sedimentprøver
 • Opmåle søens størrelse og dybde
 • Undersøge flora og fauna i og ved søen
 • Undersøge søens indhold af fyto- og zooplankton
 • Endelig lægger vi loggere ud i søen, som måler lys og vandstand i søen

Del 2. Den faglige forberedende del 

Om vand

Man kan leve 1 måned uden mad, men kun 1 uge uden vand. Vand er essentielt for liv på jorden. Der findes vand næsten overalt på jorden og det er nødvendigt for alle kendte livsformer.

Om søers økologi

Vi har alle en forestilling om, hvordan en sø med god vandkvalitet ser ud. Den har klart vand og et liv af forskellige dyr og planter. Men en sø i balance er mange andre ting bl.a. spiller dybde, størrelse, næringsindholdet, og iltindholdet ind i forhold til søens tilstand.

Andre relevante links:

 • https://danske-dyr.dk/ (Portal med faglige tekster og informationer om danske dyr, m.m.)
 • http://naturporten.dk/ (Flotte illustrationer af dyr og konkret materiale til undervisningen)
 • https://allearter.dk/(Oversigt over de danske arter med detaljeret fakta)
 • Del 3. Metode

  • Iltmåling i søen – Winklers titrering
  • Klorofylindhold – spektrofotometrisk
  • Mikroskopering af algetyper/arter i søen samt dyreplankton
  • Alkalinitet – titrering og beregning af TCO2 – totalt indhold af CO2
  • E.coli prøve (tages sammen med den studerende fra SDU på feltdagen)
  • Næringssaltanalyse – total fosfor, opløst fosfor og ammonium
  • Suspenderet stof – partikler i vand samt organisk stof i vand - farveanalyse

  Del 4. Materialeliste over udleverede ting til projektet – 30 elever

  Følgende udstyr udleveres pr. gymnasium/sø. Udstyret afhentes igen efter aftale ca. 1 måned efter projektets start.

  • 30 flasker med etiketter
  • 2 tryksensorer (som sættes ud i/ved søen)
  • 3 lyssensorer (som sættes ud i søen)
  • Relevant skriftligt materiale som ikke skal leveres retur.

  På glædeligt gensyn
  Med venlig hilsen
  Sara Egemose
  Lektor på Biologisk Institut SDU, kontaktperson vedr. CS-projekt.
  Tlf. 65 507988/ 93 507208. Email: saege@biology.sdu.dk