Skip to main content

Data

På denne side findes data fra de indkomne prøver i Find en sø -projektet. Data lægges løbende ud fra medio november 2020 efterhånden som prøverne analyseres. I nov/dec 2020 lægges alle rådata ud og i foråret 2021 offentliggøres de bearbejdede data inkl. kortmateriale, figurer, sammenhænge mv. sammen med en beskrivelse af projektets resultater.

Data er indsamlet af gymnasier, folkeskoler og borgere. I gymnasiesammenhæng er det sket via et undervisningsforløb, hvor eleverne har taget prøver i søer tæt ved skolerne og med løbende prøvetagning. For folkeskolerne gælder det, at data også er indsamlet via undervisning. Det indsamlede data fra folkeskoler og  borgere er sket i en lang række søer og ikke i et forløb over tid.

Alle data kan frit bruges til undervisningsformål. Data er målrettet deltagerne i projektet og ønsker man at benytte dem til andre formål, såsom forsknings- og publiceringsformål, så bedes man kontakte Sara Egemose (saege@biology.sdu.dk) for en aftale omkring dette.

Ved spørgsmål omkring data kan Lektor Sara Egemose kontaktes på saege@biology.sdu.dk eller 6550 7988). Alle regneark har en infofane hvor informationer omkring regnearkets data fremgår.

 
Vandprøver indsamlet af skoler og borgere:

Data indsamlet af gymnasier:

Feltdata fra 4 søer

Vandprøver fra 4 søer

Sensordata fra 4 søer 

Sedimentdata fra 4 søer