Skip to main content

Status, 13/11: De første resultater er nu lagt ind under "Data". Der arbejdes fortsat med at analysere mere af de indkomne data.

Danmark er fuld af søer og vandhuller – ca. 200.000 i alt. Store og små, rene og beskidte, naturlige og menneskeskabte.

Mange søer har dårlig vandkvalitet. Ofte skyldes det tilførsel af næringsstoffer m.v. fra deres omgivelser. Det giver problemer med algevækst, uklart vand og dårlige livsbetingelser for dyr og planter. Oveni dette kommer klimaændringer, som også påvirker søerne og endelig ved vi meget lidt om rigtig mange søer. Derfor vil forskerne gerne undersøge søernes vandkvalitet, så vi kan blive endnu klogere på, hvordan vi bedst sikrer vores miljø og natur.

Men vi kan ikke gøre det alene. For at få samlet nok viden fra så mange søer som muligt har vi brug for din hjælp til at indsamle vandprøver. Vandprøverne kan give os svar på, hvordan vandkvaliteten afhænger af f.eks. søtype, søens beliggenhed, søens størrelse eller om søen ligger i byen eller i det åbne land. Når vi bliver klogere på disse ting, så kan vi i langt højere grad svare på, hvad der så skal til for at forbedre vandkvaliteten i de enkelte søer, som har problemer med dårlig vandkvalitet med algevækst, uklart vand eller lav biodiversitet.

På Biologisk Institut forskes og undervises der i en bred vifte af biologiske emner, fra grundlæggende spørgsmål om udvikling af liv på jorden til relevante samfundsproblemer såsom klimaforandringer og effekten af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer på vores natur.

Du kan læse mere om Biologisk Institut
her. Forskerne bag dette projekt kommer fra økologigruppen som undersøger livet i havet og de ferske vande.

Lyt til GREEN VISIONS - GREEN IDEAS Podcast omkring projektet her

Projektet er en del af Lektor Sara Egemoses forskning.

 Se mere om Sara Egemoses forskning på findresearcher.sdu.dk

MØD FORSKEREN bag projektet her:


Mediepartner: Fyens Stiftstidende - www.fyens.dk