Skip to main contentSygehus Lillebælt: Hudkræft

Baggrund

Hudkræft er den mest udbredte kræftform i Danmark med godt 14.000 nye tilfælde om året. Sygdommen rammer især mennesker over 60 år og kaldes også ”almindelig hudkræft”. Mere end 160.000 danskere følges til udredning, behandling eller kontrol for almindelig hudkræft.  Antallet forventes at vokse, bl.a. fordi andelen af over 65-årige i befolkningen forventes at stige i de kommende år.  Hudkræft kan være placeret overalt på kroppen, men vil især vise sig, hvor huden er udsat for sollys, dvs. i og omkring ansigtet. Det er vigtigt, både for behandlingen og patientens livskvalitet, at sygdommen opdages og behandles tidligt.

I 2018 blev der henvist over 700 nye patienter med hudkræft til behandling ved plastikkirurgisk afdeling i Vejle og 80% af patienterne i ambulatoriet er over 60 år. Hovedparten af patienterne behandles kirurgisk med en operation i lokalbedøvelse og får typisk et af følgende tre forløb:  

Forløb 1)

·       Behandlingen forventes at være operation.

·       Patienten kan indkaldes direkte til ambulant operation.

·       Information og behandling ved samme besøg på sygehuset.

 

Forløb 2)

·       Behandlingen forventes at være operation.

·       Patienten må indkaldes til ambulant udredning og planlægning af operation

·       Selve operationen planlægges til et senere besøg på sygehuset.

 

Forløb 3)

·       Behandling forventes at være enten operation eller strålebehandling.

·       Patienten indkaldes til et specialambulatorium, hvor der deltager både en plastikkirurg og en onkolog.

·       Selve behandlingen planlægges til senere besøg på sygehuset.

 

I ambulatoriet udtrykker patienterne i forløb 2 ofte skuffelse over at de ikke kan blive opereret med det samme. Idéen til dette projekt udspringer fra patienternes ønske om at flere kan blive henvist direkte til ambulant undersøgelse og operation på den samme dag. Der anvendes mange ressourcer for patienter, pårørende og i sundhedsvæsenet til udredning og behandling af hudkræft, når man ser på det samlede forbrug af flextransport, tabt arbejdsfortjeneste for både patienter og pårørende, hjemmesygeplejerske, besøg ved egen læge og hudlæge samt på sygehus.

Projektet

Formålet med projektet er at forbedre forløbene for patienter med hudkræft ved at udvikle en metode, så borgerne via Mit Forløb app’en på deres eller deres pårørendes telefon kan indsende fotos og oplysninger om sig selv og deres sygdom til sundhedspersonalet inden det første besøg på sygehuset.  Flere patienter vil herved kunne nøjes med ét samlet besøg på sygehuset til både information og behandling af hudkræft.

Teorien bag projektet er at præhospital involvering af borgere kan forbedre den primære visitation og reducere behovet for fremmøde til ambulant undersøgelse, således at en større andel af patienter kan møde ind til én konsultation med både undersøgelse og operation, dvs. forløb 1 frem for forløb 2.  I projektet inviteres patienter henvist med hudkræft til, via Mit Forløb app’en, at indsende et fotografi af deres hudforandringer sammen med oplysning om allergi, pacemaker, gangfunktion, anden sygdom og blodfortyndende medicin. Der arbejdes i projektet med teknisk at udvikle og integrere denne metode i Mit Forløb applikationen så det bliver nemt at benytte i dagligdagen for både borgere og sundhedspersonale.

Projektet indledes med at indsamle baggrundsdata med den nuværende arbejdsgang og gennemføre et pilotstudie til test af de nye arbejdsgange. Der udvikles og testes indholdet i Mit Forløb applikationen for Plastikkirurgisk afdeling, herunder hvordan det fungerer for borgerne at indsende via den. Det endelige mål er at opnå bedre og nemmere forløb for især ældre og svækkede patienter og dermed øge kvalitet og tilfredshed.

Resultaterne af projektet forventes at kunne bruges i resten af Danmark da både patienter, pårørende og de involverede afdelinger kan opnå bedre behandlingsforløb. Forventningen er, at en større andel af patienterne kan behandles allerede første gang de møder på sygehuset og således have mindre ventetid i behandlingsforløbet, mens afdelingerne kan anvende deres ressourcer mere optimalt.

Bekka 

Forskningsleder:  Bekka Christensen, Organ- og plastikkirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle. 

Sidst opdateret: 02.03.2020