Skip to main content

Odense Universitetshospital - Gigtsygdom

Baggrund:

Leddegigt, psoriasisgigt og rygsøjlegigt er eksempler på kroniske gigtsygdomme, der skyldes en vedvarende betændelsestilstand. Gigten rammer ofte unge og midaldrende, og de første symptomer på sygdommen er typisk udtalt træthed samt kraftige led- og senesmerter, hævelser og nedsat bevægelighed. Betændelsen sidder i hele kroppen – også omkring lunger og hjerte – og kan føre til en række alvorlige følgesygdomme. Sygdommen kan ikke kureres, men gigtaktiviteten kan blive forsøgt holdt nede med immundæmpende medicin. En del patienter tåler dog ikke medicinen på grund af bivirkninger eller anden alvorlig sygdom, og disse patienter må derfor gå kraftigt ned i dosis eller helt stoppe med behandlingen, hvilket gør det svært for patienten at klare dagligdagen. Gigtpatienter er derudover ofte truet på erhvervsevnen, har nedsat livskvalitet og øget dødelighed. Der er således et stort behov for nye og bedre behandlingstilbud til denne store patientgruppe. 

 

I de seneste år er der kommet en stigende interesse for, hvordan en ’dårlig’ sammensætning af tarmens bakterieflora kan spille en central rolle for udviklingen og forløbet af gigt. Det har nemlig vist sig, at gigtpatienter har færre af de ’gode’ tarmbakterier, der ellers normalt sikrer, at tarmens bakterieflora er i balance og lever i harmoni med kroppens immunforsvar.

 

Projektet:
FLORA-projektet vil forsøge at mindske/fjerne gigtsymptomer ved at påvirke gigtpatienters tarmflora. Man vil med en ny behandling, hvor tarmbakterier overføres fra en rask gennemscreenet donor til en ”syg” tarm, forsøge at gendanne balancen i tarmens normale bakterieflora. I projektet vil 80 gigtpatienter med betydelig gigtaktivitet trods pågående behandling med sygdomsdæmpende medicin (methotrexat) blive inkluderet. Den ene halvdel af patientgruppen vil få overført tarmbakterier fra en rask donor, og den anden halvdel vil blive behandlet med vand (placebo). Deltagerne vil herefter blive fulgt i seks måneder for at vurdere, om en tarmbakterie-overførsel er mere effektiv end placebo (vand) til at mindske/fjerne gigten. Før og efter behandlingen indsamles afføringsprøver fra deltagerne, så tarmbakteriesammensætning kan undersøges med henblik på at belyse hvilke tarmbakterier, der hhv. er gode og dårlige for gigtpatienter. Dette er af stor betydning for, at vi kan optimere og målrette den fremtidige gigtbehandling til den enkelte patient.

 

Læs mere om FLORA-studiet på  www.gigtforskning.dk. Her vil studiets resultater  også løbende offentliggøres.

Forskningsleder: Maja Skov Kragsnæs, Reumatologisk afdeling OUH
 

 

Sidst opdateret: 02.03.2020