Skip to main contentPsykiatrien i Region Syddanmark - ADHD

Baggrund

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er en neuropsykiatrisk lidelse med symptomerne opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet. ADHD forekommer hos ca. 3 % af alle børn og forsætter ind i voksenalderen hos ca. 2 ud af 3 børn der får diagnosen i barndommen. Lidelsen kaster ofte en skygge over livsforløbet.

De mange udfordringer betyder ofte at der er behov for hjælp og støtte flere steder fra. For at denne hjælp og støtte skal virke bedst muligt, er det vigtigt at den koordineres mellem de mange aktører. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der så tidligt som muligt etableres en tværfaglig og tværsektoriel indsats for at sikre koordination og sammenhæng i disse borgeres forløb, hvor hjælpen oftest skal findes i både psykiatrien (regionen) og hos kommunen. 

ADHD-centret i Børne- og ungdomspsykiatri, Odense, har skabt en model for sammenhængende tværsektorielle borger/patientforløb for børn, unge og unge voksne med ADHD. Modellen kaldes REHAB-samarbejdet og går i al sin enkelhed ud på at have bestemte måder at samarbejde på ud fra en fælles/delt behandlingsplan.

Projektet:

Formålet med dette projekt er, at undersøge om REHAB kan hjælpe borgere fra 6 – 30 år med ADHD-lignende vanskeligheder til et højere funktionsniveau der muliggør en stabil hverdag (undervisning, uddannelse, arbejde) i højere grad end i den aktuelle praksis.

Projektet består af 3 delprojekter:

  1. Delprojekt 1 vil beskrive den aktuelle praksis i borger/ patientforløb når borgeren har ADHD. Aktiviteterne vil blive beskrevet for hhv. psykiatrien og i kommunerne uden samarbejdsmodellen. Ligeledes vil delprojektet beskrive de aktiviteter der finder sted i psykiatrien og kommunerne i REHAB-samarbejdet. Øvrige tilbud om hjælp og støtte i dette felt vil også blive beskrevet, herunder hjælp hos Misbrugscenter og Kriminalforsorgen.
  2. Delprojekt 2 har til formål at implementere REHAB-samarbejdet i 3-5 udvalgte kommuner med tilhørende psykiatriske afdelinger.
  3. Delprojekt 3 vil undersøge om borgere der tilbydes udredning for ADHD og opfølgning efter REHAB-modellen opnår et bedre funktionsniveau end samme målgruppe der ikke har været inkluderet i REHAB-samarbejdet.  Case/kontrol forsøg med kommuner som cluster-sampling. Det er ændring i patient-rapporteret funktion og livskvalitet som er målet for sammenligningen.

Projektet vil kunne bidrage med ny vigtig viden om hvordan der kan etableres en konkret samarbejdsmodel for borgere med ADHD-lignende vanskeligheder, samt belyse hvad en tværsektoriel samarbejdsmodel skal indeholde for at hjælpe borgere med ADHD til en mere stabil hverdag og bedre mulighed for at udleve deres potentiale.

 

 

Forskningsleder: Niels Bileberg, Psykiatrien Region Syddanmark

Sidst opdateret: 02.03.2020