Skip to main content

Styrelsen

På Center for Journalistik repræsenterer Styrelsens medlemmer Det Samfundsvidenskabelige og Humanistiske Fakultet, de ansatte, de studerende og mediebranchen. Formanden for styrelsen er udpeget af Universitetets rektor. De øvrige medierepræsentanter er udpeget af rektor efter indstilling fra hhv. Danske Medier, Dansk Journalistforbund, Danmarks Radio og TV 2 i forening samt TV2's regionale virksomheder. Læs forretningsorden her.  

Styrelsen er i den forstand blevet sammensat for at sikre en bred kontaktflade til journalistfagets aftagere, samt indflydelse i forhold til, hvem der skal udpeges som centerleder på Center for Journalistik. Styrelsen fungerer også i praksis som et formaliseret aftagerpanel, der sikrer landets medievirksomheder og andre aftagere en løbende kontakt med uddannelsen og en ganske betydelig gennemslagskraft, direkte såvel som indirekte, i forhold til ledelsen, medarbejdere, studieindhold, forskningsfokus mv. På styrelsens kvartalsvise møder diskuteres alt fra undervisning, forskning og andre vigtige initiativer vedrørende centerets uddannelser, udviklings- og udforskningsprojekter.