Skip to main content

Det performede rurale landskab gennem kunst in situ

Ph.d.-projektet undersøger kulturelle kollager, som formes gennem forskellige sociale og sansemæssige praksisser omkring landskabsbaseret kunst i landdistrikter. Affekt, erindring, landskabsforandring samt tilknytning til landskab og lokalsamfund er de vigtigste interesser.

 

Ph.d.’en er en del af et samarbejdsprojekt om bæredygtig kultur i landdistrikter mellem SDU, Region Midtjylland, Region Norddanmark, Region Syddanmark og Slots- og kulturstyrelsen.

 

Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Morten Frølund på tlf. 65 50 15 35 eller mofr@sam.sdu.dk.