Menu

Organisation

SDU Grants Office (SDU GO)

Forskerstøtten på Syddansk Universitet er forankret på det enkelte fakultet. Den er organiseret decentralt ud fra et nærhedsprincip og en tanke om at tilbyde en ’one-stop-shop’ service. Samtidig er der et tæt samarbejde mellem de forskellige forskerstøtteenheder igennem SDU Grants Office – SDU GO i daglig tale.

SDU GO fungerer som SDU’s forskerstøtteråd og vejleder direktionen i spørgsmål om ekstern forskningsfinansiering og varetager blandt andet koordinationen af SDU’s samarbejde med Det Syddanske EU-Kontor (SDEO): http://www.southdenmark.be/

SDU GO består af:

 • Nina Dietz Legind (prodekan Samfundsvidenskab, formand for SDU GO)
 • Anja Sinding Morgen (leder, Forskningsstøtte SAMF)
 • Christina Dahl (afdelingsleder, SOS - Support Office, Science)
 • Erik Kjær-Larsen (kontorchef, Forskerservice Økonomi)
 • Thomas Schmidt (afdelingsleder, Research and Innovation Office)
 • Torben Durck Johansen (Sekretariatschef, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet)
 • Rune Nørgaard Jørgensen (chefkonsulent, Leder af Forskerstøtte Humaniora)
 • Søren Elmer Kristensen (afdelingsleder, TEK Forskerstøtte)

SDU GO vejleder om og koordinerer forskerstøtteaktiviteter indenfor alle faser af arbejdet med hjemtagning af midler, fra pre-award til post-award, på tværs af Fællesområdet, de fakultære forskerstøtteenheder og Det Syddanske EU-kontor.

Forskerstøtteenheder på fakulteterne

Forskerstøtteenhederne tilbyder bl.a. hjælp til:

 • Videreformidling af opslag
 • Kvalitetssikring af ansøgninger – fagligt, sprogligt, strategisk og økonomisk
 • Udformning af ikke-videnskabelige dele af ansøgningen
 • Planlægning og rådgivning
 • Matchmaking
 • Budgetstøtte – evt. med support fra økonomiservice lokalt eller fra Fællesområdet
 • Kontakt og koordinering i forhold til SDU-ansat i Bruxelles
 • Intern kommunikation – information til SDUnet

Find flere information på forskerstøtteenhedernes sider:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies