Skip to main content
DA / EN
DIAS

Viklet ind i Bob Dylan

Anne-Marie Mai har i årevis arbejdet med Bob Dylan fra en litterær vinkel. Om det handler om at redigere antologier og tidsskrifter, skrive hele bøger eller forord til genudgivelsen af sangskriverens egen roman Tarantula (1971), spænder litteratens akademiske interesse i kunstneren vidt. Igen i maj måned var Mai viklet ind i Dylan, og hun har til stadighed nye projekter om sangeren i horisonten.

Af Rikke Ulvedahl Carlsen, , 04-11-2021

I slutningen af 2010’erne erklærede daværende sekretær ved det Svenske Akademi Horace Engdahl, at intet i amerikansk litteratur havde kaliber til at modtage Nobelprisen. Udmeldingen var tilstrækkelig provokerende for Anne-Marie Mai til at lave en moderklæring. Hun meldte ud, a hun officielt havde indstillet beatpoeten Bob Dylan til prisen anno 2009. Indstillingen bar dog ikke frugt, og måtte gentages indtil 2016, hvor sangeren endelig kunne tage statuetten med hjem.

Mai har både forinden og siden beskæftiget sig med Bob Dylan i den udstrækning. Senest i maj måned, hvor hun organiserede panelet “Tangled up in Dylan” ved den virtuelle konference ved Universitetet i Tulsa. I august redigerede hun sammen med kollega bidrag til tidsskriftet beskriver Mai, hvordan forskningen i Dylans værker er vokset over de seneste år og især er båret af detaljeorienteret nørderi over sangerens værker: “ (…) I admire;all the wonderful and diligent Dylan-nerds", skriver Mai, men påpeger et behov for sommertider at træde et skridt tilbage, tørre stjernestøvet ud af øjnene, og overveje hvordan hans arbejde kan bidrage til litteraturforskningen. Det er med dette udvidet tekstbegreb, at Anne-Marie Mai selv tilgår sangskriverens digtekunst. 

En litterær interesse

Med en bred vifte af Bob Dylan-projekter på hendes CV, kan man fristes til at tro, at Anne-Marie Mais akademiske interesse i sangeren har ophav i en nørdet fascination. Det var dog nærmere punk og ikke politisk folkerock- og country, der lagde lyd til Mais ungdomsår. Tværtimod har litteratens “indviklen” i Dylan altid været netop det - litterær.

– Min mand (Klaus Høeck, red.) har skrevet en digtsamling om Bob Dylan, Dylan Forever, og da vi lærte hinanden at kende, måtte jeg jo så læse den bog og finde ud af, hvad det var for noget, han var så optaget af.

Mai havde i forvejen en interesse i den amerikanske beatdigtning, som Dylan også havde forbindelser til. På denne måde gav det pludselig sig selv at beskæftige sig med sangeren i litterært øjemed.

Anne-Marie Mais interesse er af postkritisk art. Skønt hun ikke altid har brugt dette greb til at beskrive sin tilgang til sangeren, som Rita Felski formulerede i det slanke manifest Uses of Literature i 2008. Det har dog for Mai altid været et spørgsmål om, hvad Dylans digtning gør, og ikke hvad den betyder. Det er selve omverdensrelationen, der er i fokus.

Da Bob Dylan vandt nobelprisen i 2016, var en af de mange telefonopkald, der kimede Mai ned de næste fjorten dage, hendes forelægger. Han spurgte, om hun ville skrive en bog om Dylan, hvortil hun prompte takkede ja. Dette resulterede i Poeten Bob Dylan (2018) udgivet på dansk, senere engelsk, og snart på tysk. Her behandles, som titlen insinuerer, “Song-and-dance"-manden som poet, og hans bidrag til moderne litteratur undersøges.

Ifølge Anne-Marie Mai er Dylans eget forhold til litteraturen en særlig kvalitet ved hans kunstneriske virke. Som en sand eklektiker trækker Dylan på et bredt repertoire med klangbund i amerikansk folkemusik, med indflydelse fra europæiske folkeviser og engelsk romantik og sågar antik digning, og alt i alt hans kærlighed til litteraturen i det hele taget:

– Der er ingen tvivl om, at digtekunst og det at skrive tekster, betyder rigtig meget for ham. Og så er han afsindig belæst. Det vildt, hvor velorienteret han er i amerikansk litteratur, i europæisk litteratur og verdens litteratur i det hele taget - det er utroligt.

Bob Dylans værker er altså mest af alt kendetegnet af mangfoldighed – som et kæmpe netværk af betydninger, hvad han også selv udtrykker i sangen “I Contain Multitudes”. De taler på denne måde også til forskere på tværs af forskningsfelter og fakulteter. 

Til eksempel redigerede Mai i 2020 antologien New approachens to Bob Dylan. Denne bog består af 16 essays, som søger at forene ellers adskilte fortolkningstilgange fra litterater, historikere, biografer og samfundsforskere. Formålet var her at vise, hvordan disse tilgange ikke bare er sammenfaldende, men også former hinanden. Som Chair of Humanities på det interdisciplinære forskningsinstitut Danish Institute for Advanced Study, håber hun på yderligere at kunne undersøge sangskriverens værker fra en tværfaglig vinkel: 

– Jeg har et emne i tankerne om at undersøge, hvordan vi kan bruge litteraturen til at forstå krig. Bob Dylan selv har en enorm interesse i den amerikanske borgerkrig og har skrevet flere sange herom. I den sammenhæng kan litteraturen betragtes som nøglen til vores historiske begreber om krig. Desuden kunne jeg godt tænke mig at undersøge, hvordan folk, der beskæftiger sig med Dylan, opfatter Dylan - måske i bare i Skandinavien. Hvad er det for et billede Dylans fans og followers har af ham som kunstner?

Så sikkert som at Bob Dylan er en alsidig og forsat aktuel kunstner, ligger der utvivlsomt endnu flere Dylan-relaterede projekter i Anne-Marie Mais fremtid. Som det næste er hun blevet bedt om at skrive forord til den enorme bog Retrospectrumom udstillingen af Bob Dylans billedkunst på Frost Art Museum ved Florida International University.


Redaktionen afsluttet: 03.11.2021