Skip to main content

Om Dansk Gigthospital

Forskningsenhedens overordnede formål er at undersøge og udvikle strategier til identifikation og behandling af patienter med inflammatoriske gigtsygdomme, hovedsageligt med fokus på leddegigt, rygsøjlegigt og psoriasisgigt.

Forskningsenheden udfører farmakologisk såvel som ikke-farmakologisk forskning og involverer patienter som forskningspartnere med det formål at udvikle individuel behandling i henhold til patienternes fysiske, psykologiske og sociale situation.  

Det nuværende forskningsfokus er på klinisk reumatologi, og prioriterede områder er:

  • Tidlig diagnose og monitorering ved hjælp af serologiske og billeddannende markører
  • Forekomst og påvirkning af inflammatoriske reumatiske tilstande
  • Undersøgelse og håndtering af inflammation og komorbiditet
  • Tværfaglig og tværsektoriel rehabilitering

IRS Dansk Gigthospital - Ledelse og kontaktpersoner

Kkoordinerende forskningsleder og Klinisk professor Oliver Hendricks

E-mail: ohendricks@health.sdu.dk

Tlf.: (+45) 6541 4785

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 17.06.2020