Skip to main content

Velkommen – og tak fordi du vil være med!

Nogle bevæger sig især for sundhedens skyld, andre for velværets eller for det sociale samvær, der følger med træningen på et idrætshold eller gåturen med en god ven. Men der er også mange, der ikke bevæger kroppen ret meget. Nu vil forskere på Syddansk Universitet undersøge, hvad der motiverer os til at bevæge kroppen, hvad enten det drejer sig om græsslåning i haven, cykelturen til job eller badminton i idrætsklubben. Den viden er nemlig forudsætningen for, at flere kan få et mere aktivt liv.

Undersøgelsen, der er støttet af Nordea-Fonden, gennemføres i alle 98 kommuner. Hvert sted vil den give et billede af indbyggernes bevægelsesvaner og bidrage med forklaringer på forskellene. Når resultaterne foreligger, vil forskerne giver hver eneste kommune gode råd om, hvad der kan gøres netop hos dem for at skabe mere bevægelse.

Har du modtaget et brev i din e-Boks?
400.000 voksne på over 15 år modtager spørgeskemaet omkring d. 19. oktober i deres e-Boks. Er du en af dem, kan du vinde én af de otte præmier på hver 10.000 kr, hvis du altså indsender dine svar.

Din deltagelse er værdifuld...
Det siger næsten sig selv, at undersøgelsen vil give de bedste resultater, hvis størstedelen af de inviterede takker ja til at medvirke. Ved at afsætte cirka et kvarter på at udfylde spørgeskemaet, er du med til at skabe bedre forståelse for vores bevægelsesvaner og motiverne og mulighederne herfor.


Herunder kan du finde mere information om projektet