Skip to main content

EMPOWER 2.0

EMPOWER 2.0 (Enabling More People’s OWnership in Energy tRansition = At give flere mennesker ejerskab i energiomstillingen) er et projekt med finansiel støtte fra den Europæiske Regionale Udviklingsfond, der skal få borgerne til at satse på nye produkter, serviceydelser og processer til reduktion af miljøaftrykket i Nordsøregionen. Projektets mål er at understøtte udviklingen af værktøjer og metoder, der skal gøre flere forbrugere på tværs af EU i stand til at generere strøm til eget forbrug; så de kan lagre, dele, forbruge eller sælge den tilbage til markedet. Hensigten er at gøre det muligt for private husholdninger og virksomheder at involvere sig i energisystemet, så de bedre kan regulere deres individuelle energiforbrug og svare igen på prissignaler.

Projektpartnerne i EMPOWER 2.0 kommer fra Nordsøregionen, og Middelfart Kommune og CIM er repræsentanter fra Danmark.

I EMPOWER projektet anses flere piloter i forskellige lande som ‘ambassadører’ til at kunne bemyndige borgerne. Danmarks pilot er fjernvarmeanlægget i den lille landsby Føns i Middelfart Kommune med lidt over 50 husstande. Det nuværende anlæg anvender udelukkende træflis i kedlerne til opvarmning af vand, men planen er fremover, at der skal installeres varmepumper og mulige vedvarende energikilder såsom solpaneler og vindenergi.

CIM's rolle er at forske i modelleringen af det nuværende fjernvarmeanlæg samt at installere en infrastruktur, der kan måle, monitorere og analysere data. Resultatet skal give borgerne bemyndigelse til at reducere strømforbruget og forbedre systemet.

Yderligere information fås via projektets officielle hjemmeside eller ved at kontakte Lektor Hossein Ramezani på e-mail: ramezani@sdu.dk.

Download poster her.

Sidst opdateret: 03.03.2021