Skip to main content

3D-Print af Mekatroniske Produkter

Additiv fremstilling, også kendt som 3D-print, vinder mere og mere indpas i fremstillings- og produktionsfaciliteter i industriel målestok. Årsagen til denne megatrend findes i 3D-printerens evne til hurtigt at kunne fremstille geometri, der ellers ville være umulig at opnå ved klassiske metoder. Måske skal den største fordel ved 3D-printere findes i deres virtuelt ubegrænsede fleksibilitet sammenlignet med traditionelle samlebånd, når det gælder tilpasning til et færdigt produkts nye design.


De seneste års udvikling på området har været forbløffende. Mens de første 3D-printere i starten af 1980’erne f.eks. kun kunne bruges til fotohærdning, er der sket store fremskridt i de efterfølgende årtier hen imod metoder som f.eks. FDM-teknologi (Fused Deposition Modeling). Senest har 3D-printere gjort deres indtog på hobbymarkedet takket være et markant fald i både købs- og driftsudgifter samt et bredt udvalg af tilbehør. For ganske nyligt har man forsøgt at kombinere printede og ikke-printede materialer i et elektromekanisk produkt. Imidlertid involverer det efterbearbejdning af printene, hvilket gør fremstillingsprocessen både mere kompleks og tidskrævende.

Denne afhandling forsøger at afhjælpe sidstnævnte to ulemper ved - i modsætning til at anvende elektrisk ledende masse eller metaller – at gå efter en komplet integreret 3D-printløsning af den elektriske forbindelse ved anvendelse af elektrisk ledende filament og hermed udvikle en 3D-printet mekatronisk enhed. Udbuddet af multiekstruder-printere gør det muligt at kombinere ledende materiale med ikke-ledende materiale i et enkelt print, og nu kan man så også tilvælge polymer i anvendelsen af FDM, hvilket udvider mulighederne som f.eks. øget holdbarhed, større fleksibilitet og bedre konduktivitet. Permanente løsninger har været anvendt til sikring af forbindelse i 3D-printede komponenter, men det ville helt sikkert forbedre modulariteten ved samtlige mekatroniske enheder, hvis det blev muligt at til- og frakoble særlige former for kontaktledninger (f.eks. kabler, motorklemmer, etc.).

Sidst opdateret: 26.06.2020