Håndtering af demand-response kapaciteten fra erhvervsbygninger

Med energiaftalen af 22. marts 2012 blev der vist en historisk bred politisk vilje til en ambitiøs grøn omstilling, der fokuserer på at fremme vedvarende energi i alle dele af samfundet. Omstillingen indebærer imidlertid, at energiproduktionen fra vindmøller og solceller, bliver spredt i hele el-nettet, hvilket skaber nye udfordringer for distributionssystemoperatørerne (DSO) med at sikre den nødvendige netkapacitet og overholde spændingsgrænserne på +/- 10%.

Energiaftalen fremhæver smart grid teknologi som løsningen til at imødegå disse udfordringer. Udbredt anvendelse af smart grid teknologi forventes at give DSO mulighed for automatisk at justere el-forbruget hos deres slutkunder i forhold til belastnings-situationen i nettet, og dermed sikre at den nødvendige netkapacitet opretholdes og at spændingsgrænserne overholdes.

Projektets formål e er at demonstrere, hvordan smart grid teknologi kan gøre det muligt for ejeren af en kommerciel kontorbygning gennem en Aggregator at levere fleksibilitets-ydelser til eksisterende fleksibilitetsmarkeder og til en DSO, som specifikke demand-response tjenesteydelser defineret i iPower-projektet. De anvendte demand-response tjenesteydelser implementeres ved at anvende OpenADR standarden fra Lawrence Berkeley National Laboratories (LBNL) og demonstreres ved hjælp af en nyligt opført kontorbygning på 4000 m2 hos Green Tech Center i Vejle og den 15 år gamle Mærsk Mc-Kinney Møller bygning på 3000 m2 ved Syd Dansk Universitet.

Demonstrationen omfatter både tekniske undersøgelser af bygningens demand-response kapacitet med hensyn til ventilation og køling samt en participatorisk brugerundersøgelse, der skal klarlægge, hvordan beboerne oplever effekten af demand-response events på bygningskomforten. Formålet med brugerundersøgelsen er at få indsigt i, hvordan både brugervenlighed og accepten af de demonstrerede demand-response servicer kan øges. Resultaterne fra de tekniske undersøgelser og participatoriske brugerundersøgelser indgår sammen med netdata fra den danske DSO TREFOR til at vurdere hvilken værdi, de demonstrerede demand-respons tjenesteydelser har for DSO. 

Facts

Project period:
1. feb. 2015 – 31. jan 2018

Budget: Kr. 8.762.889

Funding: EUDP

Projektleder:
Thomas Busk Espersen, Insero Software

Forskningsinstitutioner: 
Center for Energy Informatics, SDU

Partnere:
Green Tech Center (GTC)
TREFOR El-net A/S
Insero Business Services A/S

Samarbejdspartner:
Lawrence Berkeley National Laboratories (LBNL)

Lawrence Berkeley National Laboratories (LBNL)

Download pdf om projektet