Skip to main content

SDU har siden oprettelsen af Dansk Institut for Gymnasiepædagogik i 1998 haft den førende nationale position inden for gymnasieforskning. Foruden den omfangsrige forskning på området er SDU hjemsted for en række centrale uddannelsesaktiviteter: Teoretisk Pædagogikum for gymnasieområdet, Master i Gymnasiepædagogik (didaktik/ledelse), Mastermodul i Didaktisk udviklingsledelse og særligt tilrettelagte efteruddannelseskurser.

De gymnasiale uddannelser har de seneste 20 år gennemgået store forandringer, begrundet dels i tre reformer siden 2005 og dels i generelle udviklinger i forståelsen af viden og kundskab, i elevernes sociale og demografiske forhold, og i teknologiske muligheder og variationer i samfundsmæssige værdier og prioriteringer. Disse forhold fordrer en gentænkning af gymnasieforskningen samt en konstant udvikling af uddannelsesaktiviteterne.

Center for Gymnasieforskning skal fastholde og forny SDU’s position indenfor gymnasieforskning og -uddannelse. Udgangspunktet er, at den samtidige gymnasieforskning fordrer tværfaglige samarbejder og en stærk dialog mellem forskning og gymnasier. Centret vil derfor styrke samarbejdsrelationerne mellem forskellige forskningsområder internt på universitetet og dialogen med gymnasiesektoren

Centerleder:
Professor Ane Qvortrup

Projektkoordinator:
Kontorfuldmægtig Bettina Ross

Styregruppe:
Institutleder Per Krogh Hansen (formand), IKV
Kontorchef  Christina Bruun Levinsen, IKV
U
ddannelseschef Anne Vibeke Vennerstrøm, Teoretisk Pædagogikum
Centerleder Nikolaj Elf,  Center for Grundskoleforskning
Centerleder Ane Qvortrup, Center for Gymnasieforskning
Projektkoordinator Bettina Ross

Centerledelsesgruppe
Centerleder Ane Qvortrup (formand)
Projektkoordinator Bettina Ross
Lektor Torben Spanget Christensen, praktikansvarlig og faggruppeleder TEOPÆD
Lektor Anke Piekut, studieleder MIG, didaktik
Lektor Lars Frode Frederiksen, studieleder MIG, ledelse
Chefkonsulent Bodil Ravn, Efteruddannelsen 
Lektor Michael Paulsen, faggruppeleder, TEOPÆD
Lektor Peter Henrik Raae, faglig leder Efteruddannelsen

 

 

Sidst opdateret: 26.03.2021