Skip to main content

Religionsdidaktik

Periode
September 2020 -

Formål

Grundskolens religionsfag er ofte genstand for politisk, offentlig og faglig opmærksomhed og diskussioner.  Det er diskussioner der forbinder sig til større værdikampe om Danmarks placering i det globale og opfattelser af hvilken dannelse og hvilken faglighed der bør være central i faget. Faget har siden 2006 været et prøvefag hvilket stiller krav til fagets færdigheds- og vidensmål og sammenhæng mellem undervisning og udprøvningen. På trods af fagets markante ændrede status har der manglet forskningsmæssig bevågenhed på betydningen af disse forandringer i praksis. Fokusområdet har til formål:

  • Empirisk-deskriptiv at undersøge hvilken religionsfaglighed der gør sig gældende i faget både i undervisningen og i læremidler. Det sker med afsæt i følgende spørgsmål: Hvad forstår lærere ved religionsfaglighed? Hvor får lærere deres faglige og fagdidaktiske viden og inspiration fra? Hvordan arbejdes der religionsfagligt i undervisningen? Hvilken religionsfaglighed kommer der til udtryk i læremidlerne?
  • Eksplorativt at undersøge fagets udviklingsmuligheder i forhold til at bidrage til elevernes viden og færdigheder til at kunne analysere, diskutere, forklare og reflektere over religion, religioner og religiøs diversitet i relation til sociale, politiske, historiske og kulturelle udviklinger, diskussioner og fænomener. Praksisudviklingen sker med afsæt i religionsvidenskabelige og interkulturel didaktiske tilgange sammen med religionslærerne.

Det overordnede formål med fokusområdet er således at bidrage med ny viden om faget dels ved at undersøge hvordan faget aktuelt tager sig ud i grundskolen, dels ved at afsøge hvordan faget fortsat kan udvikle sig.

Fokusområdeleder

  • Søren Sindberg Jensen, Ph.d. postdoc, Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Deltagere

  • Karna Kjeldsen, Ph.d., adjunkt, Professionshøjskolen Absalon

  • Jes Heise Rasmussen, Ph.d., lektor, Københavns Professionshøjskole

Sidst opdateret: 29.01.2021