Skip to main content

Scientific Literacy

Periode
September 2020-

Formål
Projektet gennemføres i dialog med SDU’s Citizens Science og er en del af DEFF-projektet ”Fag- og forskningsbibliotekernes rolle i Citizen Science – arbejdspakke: Biblioteket som CS-hub.” 
Citizen Science er et voksende forskningsfelt. Projektet tager udgangspunkt i den erfaring, som SDUB har med Citizen Science-projekter og ligger samtidig i forlængelse af literacy-forskningen på CfGrund og CfGym. 

Centrets satsning på Citizen Science har til formål at skabe et grundlag for praksisrettede og praksisinddragende forsknings- og udviklingsprojekter, der kan styrke Citizen Science og Scientific Literacy i grundskolen og i gymnasiet. 
Projektet sigter både mod at undersøge, hvilke former for literacy, der kommer i spil i Citizen Science, hvordan fag og faglighed manifesterer sig i samarbejdet mellem elever, lærere og forskere i Citizen Science samt mod at afdække hvilke identifikationer hos deltagerne, der ligger i Citizen Science gennem et tæt samarbejde mellem forskere på SDU og SDUB samt udviklingsinteresserede undervisere i grundskolen og gymnasiet.

Projektet er to-delt. Første del af projektet er et litteraturstudie med hen blik på afklaring af begreberne Scientific Literacy og Citizen Science. Anden del af projektet består af studier af undervisningsmateriale anvendt i projektet, foreløbige evalueringer af forløbene samt interviewstudier af deltagere i to aktuelle Citizen Science-projekter, der er knyttet til SDUB: projektet ’Find en sø’, der både involverer grundskole og gymnasium samt projektet ”Active Kids”, der kun involverer grundskolen. 

Fokusområdeleder

  • Søren Nygaard Drejer, pædagogisk konsulent, Universitetspædagogik, SDU

    Deltagere
  • Julie Marie Isager, ph.d.-stipendiat, Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Sidst opdateret: 13.10.2020