Skip to main content

Bæredygtighed i grundskolen

Periode
1. maj 2020 -

Formål
Bæredygtighed i grundskolen er et pilotprojekt hvor vi i første omgang arbejder på at kortlægge hvilken viden der findes om uddannelse for bæredygtig udvikling i en dansk kontekst. Det er målet at samle denne viden og fremstille den i en oversigtsrapport der også inddrager nordisk og international forskning i det omfang at den skriver sig ind i og forholder sig til de samme fænomener, perspektiver og nøglebegreber som præger den danske forskning på området. Der er i projektet blandt andet fokus på hvordan fag og tværfaglig undervisning arbejder med bæredygtighed. Derudover er vi optaget af elevers emotioner og affektivitet i forhold til pædagogisk facilitering af naturerfaringer som led i en didaktisk dagsorden om bæredygtighed mht. forbrug, produktion, natur, liv og miljø. Projektet ser desuden på hvilke kriterier for uddannelseskvalitet der følger i kølvandet på en sådan bæredygtig didaktisk dagsorden. Pilotstudiet forventes afsluttet d. 1. juli og vil bane vejen for yderligere undersøgelser, forskningsansøgninger og forskningsindsatser i tiden der kommer.

Fokusområdeleder

  • Nikolaj Elf, professor, centerleder Center for Grundskoleforskning, Institut for Kulturvidenskaber, SDU 

Deltagere

  • Martin Hauberg-Lund Laugesen, ph.d.-stipendiat, Institut for Kulturvidenskaber, SDU 
  • Thomas R.S. Albrechtsen, docent, UC Syd 
  • Stefan Ting Graf, docent, UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole 
  • Tom Steffensen, docent, Københavns Professionshøjskole