Skip to main content

Litteraturhenvisninger

Litteraturhenvisninger til webinaret Hvem sagde folkeskolereform?

Karen Borgnakke, professor i pædagogik, KU

  • Caseanalyserne omkring Helhedsskolen, FUR-projekterne og hermed 1993 loven findes i  Læringsdiskurser og Praktikker, Borgnakke 2005, Akademisk forlag kap. 7-9 s. 104-155.
  • De aktuelle analyser omkring folkeskolereformen findes i artiklerne Ny Nordisk Skole og dannelsestraditionerne – skal vi tilføje technacy?, Borgnakke 2012, Unge Pædagoger nr. 4/2012
  • Projektorganiseret undervisning -'andet og mere' end en undervisningsform?, Borgnakke 2021, Tidsskriftet KvaN 119/41årg
  • Kritisk gennemgang af evidensbølgens indvirkning: Det politiske kredsløb og 'det der virker' - orienteret mod pædagogisk praksis og konkret handlen?, Borgnakke 2019, i Er der evidens for evidens? Christoffersen og Petersen (red. ) Samfundslitteratur.

Lene Tanggaard, professor, Aalborg Universitet, rektor, Designskolen Kolding

  • Tanggaard, L. (2018). Læringsglemsel. Aarhus: Klim.
  • Skovmand, K. & Tanggaard, L. (2020). Hvad vi taler om, når vi taler om at lære. København: Hans Reitzels Forlag.
  • Tanggaard, L. (2021). Strategiske udviklingsprocesser i et nyt perspektiv. I Organisationer i en overgangstid (1 udg., Bind 1). (pp. 103-111). København: Dansk Psykologisk Forlag.

Sten Runar Ludvigsen, professor, Universitetet i Oslo

  • NOU Norges offentlige utredninger 2014: 7. Elevenes læring i fremtidens skole. Et kunnskapsgrunnlag. Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Sidst opdateret: 28.04.2021