Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

To film om videnskabslig metode

Vi har udarbejdet to små film om metoder, som bl.a. kan benyttes i forhold til SRP/SOP-projektet:

Sådan er de videnskabelige metoder:  

 

Tre eksempler på brug af videnskabelige metoder:

 

De to videoer støtter op om fagkonsulenternes anbefaler, ”at man som elev løbende medtænker de faglige metoder, som disse anvendes i undervisningen i de enkelte fag, at man hertil overvejer styrker og svagheder ved sit fags metoder, at man løbende rådfører sig med sin underviser om ”hvordan man gør” i faget, og at man allerede i idéfasen til sit projekt og senere i problemformuleringsfasen gør sig tanker om de metoder og tilgange, som er fagligt relevante for sit projekts undersøgelsesområde”.

Sidst opdateret: 07.09.2022