Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

Digitale gæstelærerforløb

De digitale gæstelærerforløb udgives løbende på EMU.dk de kommende uger, hvor de ligger tilgængelige for alle. Hvert forløb består af en podcast eller en videooptagelse med de respektive gæstelærere og en vejledning med inspiration til anvendelsesmuligheder og didaktisering. Forløbene er tilpasset 2-3 fag, men kan ude problemer anvendes i flere fag.

 

Baggrund

Den 18. februar 2021 indgik et flertal af Folketingets partier aftale om en række indsatser, der har til formål at håndtere de faglige og trivselsmæssige udfordringer, som covid-19 har medført hos flere elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Som led i aftalen er der afsat 12 mio. kr. til at udvikle digitale gæstelærerforløb. 

De digitale gæstelærerforløb udvikles af et konsortium bestående af Rambøll Management Consulting, Københavns Professionshøjskole, VIA University College, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

 


Supplerende materialer

Bæredygtighed, cirkulær økonomi og ressourcer:


 

Sidst opdateret: 07.09.2022