Skip to main content

Find forskere inden for forskellige fagområder

Dette er en oversigt over faglige kontaktpersoner inden for forskellige grundskoleforskningsområder.

Der er blot angivet én person pr. institution tilknyttet Center for Grundskoleforskning for overblikkets skyld. Alle kontaktpersoner vil kunne svare på spørgsmål om det givne fagområde eller henvise til andre i Center for Grundskoleforskning der arbejder med fagområdet.

Listen er ordnet alfabetisk efter emner. Det er en dynamisk liste, som revideres halvårligt eller efter behov.

Du er naturligvis også velkommen til at henvende dig til centerleder professor Nikolaj Elf, nfe@sdu.dk

Almendidaktik

Ane Qvortrup, professor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Stefan Ting Graf, docent, ph.d., UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Alexander von Oettingen, dr.pæd., ph.d., UC Syd

Arbejdsformer 
Steen Beck, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Stefan Ting Graf, docent, ph.d., UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole 

Bevægelse og trivsel
Thomas Skovgaard, lektor, ph.d., centerleder Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Søren Smedegaard, ph.d., centerkoordinator FIIBL, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Bæredygtighed i undervisningen
Jonas Andreasen Lysgaard, lektor, ph.d., Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, AU
Martin Hauberg-Lund Laugesen, postdoc, ph.d., Center for Grundskoleforskning,  Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Thomas R.S. Albrechtsen, docent, ph.d., UC Syd
Stefan Ting Graf, docent, ph.d., UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole
Tom Steffensen, docent, ph.d., Københavns Professionshøjskole

Børnefællesskaber
Ane Qvortrup, professor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Dannelse
Dion Rüsselbæk Hansen, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Stefan Ting Graf, docent, ph.d., UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole 
Alexander von Oettingen, dr.pæd., ph.d., UC Syd

Danskdidaktik
Tina Høegh, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Solveig Troelsen, postdoc, ph.d., Center for Grundskoleforskning, Institut for Kulturvidenskaber, SDU og lektor, VIA University College
Dorthe Carlsen, lektor, ph.d., UC Syd
• Marie Falkesgaard Slot, docent, ph.d., Københavns Professionshøjskole 
Bettina Buch, docent, ph.d., Professionshøjskolen Absalon

Demokrati og uddannelse
Dion Rüsselbæk Hansen, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Evaluering
Vibeke Christensen, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Filosofi for børn og i skolen
Caroline Schaffalitzky de Muckadell, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Fremmedsprogsdidaktik/sprogdidaktik
Line Krogager Andersen, postdoc, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Maria Pia Petterson, lektor, ph.d., UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Camilla Franziska Hansen, lektor, ph.d., UC Syd
Søren Hattesen Balle, adjunkt, Professionshøjskolen Absalon
Annette Søndergaard Gregersen, docent, ph.d., Københavns Professionshøjskole
Line Møller Daugaard, docent, ph.d., VIA University College

Fysik-kemi/STEM/naturfagsdidaktik
Eva Lykkegaard, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Connie Svabo, professor, ph.d., Institut for Matematik og Datalogi, SDU 

Historiefagets didaktik
Loa Ingeborg Bjerre, lektor, ph.d., UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Heidi Eskelund Knudsen, ekstern lektor, ph.d., UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Torben Spanget Christensen, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Idrætsfagsdidaktik
Louise Stjerne Knudsen, postdoc, ph.d., Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Søren Smedegaard, ph.d., UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Interkulturel didaktik
Peter Hobel, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Maria Pia Pettersson, lektor, ph.d., UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole

Interkulturel pædagogik
Gro Hellesdatter Jakobsen, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Maria Pia Pettersson, lektor, ph.d., UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole

Kvalitet i undervisningen
Nikolaj Elf, professor, ph.d., centerleder Center for Grundskoleforskning, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Thomas Illum Hansen, docent, ph.d., forskningschef, UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole 

Lærer-pædagog-samarbejde
Jakob Ditlev Bøje, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Læreruddannelse og professionalisering
Bjørn Ribers, postdoc, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Mangfoldighed og inklusion
Ane Qvortrup, professor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Thomas Albrectsen, docent, ph.d., UC Syd

Matematikdidaktik
Marit Hvalsøe Schou, ekstern lector, ph.d., LSUL, SDU
Connie Svabo, professor, ph.d., Institut for Matematik og Datalogi, SDU 

Migration, minoriteter og pædagogik
Anke Piekut, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Mundtlighed og dialogisk undervisning
Tina Høegh, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Lene Illum Skov, lektor, ph.d., UC Syd

Opmærksomhed i undervisningen (historisk og nu)
Anders Kruse Ljungdalh, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Overgange mellem uddannelser 
Eva Lykkegaard, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Projektforløb og fagligt samspil
Tina Høegh, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Rettigheder i grundskolen 
Annette Kronborg, lektor, ph.d., Juridisk Institut, SDU

Samfundsfagenes didaktik
Torben Spanget Christensen, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Anders Stig Christensen, underviser, ph.d., UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Nadine Mahlig-Bohlig, adjunkt, ph.d., UC Syd

Skoleledelse og skoleudvikling 
Finn Wiedemann, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Skrivning
Nikolaj Elf, professor, ph.d., centerleder Center for Grundskoleforskning, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Vibeke Christensen, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Bettina Buch, docent, ph.d., Professionshøjskolen Absalon
Søren Nygaard Drejer, postdoc, ph.d., Center for Grundskoleforskning, Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Sprog og læring 
Laila Kjærbæk, lektor, ph.d., Institut for Sprog og Kommunikation, SDU

Teamsamarbejde
Jakob Ditlev Bøje, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Teknologi, digitalisering og didaktik
Michael Paulsen, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Marie Slot, ph.d., UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole
Roland Hachman, postdoc, ph.d., Institut for Design og Kommunikation, SDU og UC Syd

Uddannelsespolitik
Finn Wiedemann, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Undervisningsteori
Michael Paulsen, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Åben skole
Gitte Miller Balslev, lektor, ph.d., Institut for Matematik og Datalogi, SDU

 

Sidst opdateret: 19.07.2022