Skip to main content

Prækvalificering af Ph.d.-råds-ansøgninger

Hvad kan man søge?

I 2011 nedsatte videnskabsministeren et Ph.d.-råd til uddeling af ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning. Årligt uddeles ca. 10-12 stipendier. Det overordnede formål med ph.d.-stipendierne er at forbedre udbyttet for alle elever i folkeskolen og dermed deres forudsætninger for videreuddannelse og beskæftigelse. Læs om Ph.d.-rådet her.

Opslaget slås typisk op i slutningen af januar. Inden da er det en rigtig god idé at være i gang med ansøgningsovervejelser, for det tager lang tid at lave en god ansøgning. Vi har lavet en tidsplan der beskriver processen som et årshjul fra november til november – se nedenfor.

Hvem kan søge?

Hvis man har lyst til at søge et stipendie, er man meget velkommen til at henvende sig til os. Send en interesse-mail til Dion Rüsselbæk Hansen og Mette R.K. ThomsenForudsætningen er at man har en afsluttet kandidatuddannelse inden stipendiet påbegyndes. Mange ansøgere har en baggrund som underviser på en professionshøjskole. Såfremt man som ansøger ikke har afsluttet adgangsgivende eksamen på ansøgningstidspunktet, skal man fremsende en kopi af sit eksamensbevis til Ph.d.-rådets sekretariat senest 14. september 2023.

Alle uanset aktuel ansættelse og institutionelt tilknytningsforhold i Danmark kan indgå i en prækvalificeringsproces på SDU's Center for Grundskoleforskning. Vores ambition er at tiltrække alle interesserede ansøgere, særligt de som vi har stærke faglige miljøer og forskere til at vejlede i.

Hvordan kan man søge?

Center for Grundskoleforskning organiserer processen på denne måde:

Dato

 

September til januar

Send interessetilkendegivelse til vikarierende centerkoordinator,

Mette R.K. Thomsen, mrt@sdu.dk. Deadline mandag d. 9. januar 2023.

Mandag d. 28. november 2022 kl. 13.00-14.00

Center for Grundskoleforskning afholder online informationsmøde om Ph.d. Rådet for Uddannelsesforskning og ansøgningsprocessen

v. lektor Dion Rüsselbæk Hansen

Onsdag d. 11. januar 2023 kl. 13.00-15.00

Workshop for potentielt interesserede, der har tilsendt interessetilkendegivelse, v. lektor Dion Rüsselbæk Hansen

Ultimo januar

Opslag fra Ph.d. Rådet annonceres, og distribueres ud til interesserede

Fredag d. 24. februar 2023 kl. 12.00

Deadline for aflevering af første udkast til projektbeskrivelse (2-3 sider)

Onsdag d. 8. marts 2023

Ansøgerne får besked, om de er prækvalificerede eller ej

Torsdag d. 30. marts 2023 kl. 10.00-15.00

Responsseminar om projektbeskrivelser med relevante forskere og potentielle vejledere, v. lektor Dion Rüsselbæk Hansen

Onsdag d. 10. maj 2023 (foreløbig)

Indsendelse af projektbeskrivelse i endelig version samt bilag til økonomiafdelingen på Institut for Kulturvidenskaber

Medio maj 2023

Faglige udtalelser af vejledere og endelig indstilling (dato annonceres

Ultimo maj 2023

Indsendelse af ansøgninger til Ph.d. Rådet (dato annonceres senere)

Oktober 2023

Udmelding fra Ph.d. Rådet om indstillinger af projekter

November 2023

Hvis projektet indstilles; aftaler om igangsættelse, løn med videre

 

Sidst opdateret: 18.11.2022