Skip to main content

Ph.d.-kursus

Dato og tid

29. sept. 2022 (evt. også 30. september formiddag) kl. 9.30-17 (torsdag).

 Sted

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M

lokale O97

 Deltagerantal

Max 15 

 Tilmelding

Tilmelding senest tirsdag den 20. september 2022 pr. mail til Jeanet Dal Hartvigsen på dal@sdu.dk.
Oplys navn, mail, program, universitet, kursets navn, deltagelse med eller uden paper samt præferencer vedr. forplejning
OBS: Tilmelding til kurset med paper vil blive priorieteret

 Oplæg

Jane Wilkinson,  professor i Educational Leadership ved Monash University i Melbourne, Australien

 Sprog

Engelsk

 Kontaktperson

For yderligere information om kurset kontakt Nikolaj Elf, professor, Institut for Kulturvidenskaber, leder af Center for Grundskoleforskning, Syddansk Universitet, nfe@sdu.dk

 ECTS

2 ECTS med paper, 1/2 uden paper

I uddannelses- og pædagogisk forskning samt mere bredt socialforskning er der i disse år stor interesse for kollaborative forskningsdesign med brug af deltagende metodologier. Tilgangen har rødder i aktionsforskning udviklet i det 20. århundrede, men får hele tiden nye knobskydninger og navne, som fx Design-Based Research og participatorisk forskning. Udviklingen knytter sig til en både national og international ambition om at bedrive praksisrettet/-nær uddannelses- og skoleforskning med henblik på at skabe bæredygtig viden og forandring. 

Men er det muligt? Hvad er de epistemologiske og metodologiske implikationer? Og hvordan kan man arbejde med kollaborativ forskning og deltagende metodologier i et ph.d.-projekt? Det er kursets grundspørgsmål.

Målet er at give indblik i forskellige typer af kollaborativ forskning – både historisk og aktuelt. På kurset vil det blive eksemplificeret og kritisk drøftet, hvordan vi mere konkret kan designe, metodologisk tænke og gennemføre kollaborativ forskning i uddannelsespraksisser.

Kurset forløber over 1-1½ dag (afhængig af tilmeldinger) og indledes af en forelæsning og workshop med professor Jane Wilkinson, University of Melbourne, som har mangeårig erfaring med kollaborativ praksisorienteret uddannelses- og skoleforskning med et økosystemisk og participatorisk afsæt.Hun er bl.a. medforfatter til den internationalt indflydelsesrige bog Changing practices, changing education (sm. Kemmis m.fl., Springer, 2014). I sin seneste forskning har hun været optaget af hvordan skolesystemer (bedst) modtager og integrerer migranter. 

Derudover vil der på kurset være rig mulighed for at præsentere sit ph.d.-projekt, få respons på det fra Wilkinson samt lederne af SDUs Center for Grundskoleforskning, professor Nikolaj Elf, lektor Thomas Skovgaard og professor Connie Svabo. I fællesskab vil vi også give respons på alle de præsenterede ph.d.-projekter. 

Du kan deltage med eller uden paper (paper max 8 sider, 2200 anslag per side). Alle deltagere bedes om at fremsende en halv til en hel sides projektpræsentation på engelsk. Paper fremsendt kan være på dansk eller engelsk (engelsk foretrækkes for at give Jane mulighed for at give respons).

Ph.d.-studerendes fremsendte materiale deles med alle en uge før kurset. Det forventes at alle har læst hinandens materiale. Der fremsendes også på forhånd tre artikler til tematisering af ph.d.-kursets tema, som også forventes læst.

Ph.d.-stipendiater, der på den ene eller anden måde adresserer kollaborativ forskning og/eller deltagende metodologier i uddannelsespraksis, opfordres særligt til at deltage, men alle ph.d.-stipendiater med interesse for temaet, og som ønsker at drøfte deres eget projekt, er velkomne.

Tilmelding med paper foretrækkes, og derudover foregår tilmelding ud fra et først til mølle-tilmeldingsprincip.

Sidst opdateret: 16.08.2022