Skip to main content

Forskeruddannelse

Ph.d.-projekter er en unik mulighed for at gennemføre et forskningsprojekt med god tid til fordybelse. Ph.d.-projektet giver også mulighed for at uddanne sig som forsker og starte en karrierevej som forsker. Det er noget man skal ville, for det er krævende og risikofyldt – men også meget udbytterigt. Ikke kun for en selv, men naturligvis også for grundskolens elever, lærere m.fl. Så hvis man har talent, appetit og mod på at forske, er ph.d.-projektet den rigtige vej at gå.

SDUs Center for Grundskoleforskning understøtter forskeruddannelse rettet mod grundskolen. Vi har allerede søsat projekter som indeholder ph.d.-projekter (læs om projekt Grøn omstilling i grundskolen her ).

Derudover understøtter vi også aktivt ansøgninger til Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning gennem en prækvalificeringsproces. Alle har mulighed for at blive en del af denne prækvalificering hvis de har en god ide og de formelle kompetencer. Læs mere her om hvordan du kan blive en del af en prækvalificeringsproces til Ph.d.-rådet.

Forskningsteam der understøtter ansøgninger

For at støtte og vejlede i processen med at kvalificere og uddanne sig som forsker har vi på Center for Grundskoleforskning etableret et team der understøtter forskeruddannelse. Det består af forskere fra SDU og professionshøjskolerne UC Syd og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Fra SDU indgår centerets tværfakultære ledelse Nikolaj Elf, Connie Svabo og Thomas Skovgaard samt Ane Qvortrup og Dion Rüsselbæk Hansen, som er programledere for forskningsprogrammer om Almendidaktik og fagdidaktik og Pædagogik, Kultur og Ledelse på Institut for Kulturvidenskaber på SDU. Fra UC Syd bidrager docent  Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen og fra UCL docent og programleder i Center for Anvendt Skoleforskning Stefan Ting Graf. Endelig og ikke mindst får man støtte i processen med at forberede sin ansøgning og søge et stipendie ved at få tildelt en fagligt relevant vejleder dels fra SDU og dels fra en professionshøjskole. Hele processen understøttes af centerkoordinator Marianne Horn.

Prækvalificering

Sådan kommer du med i processen

Se mere her

Ph.d.-kursus

Kollaborativ forskning og deltagende metodologier i uddannelsespraksisser, afholdes 29. - 30. september 2022

Se her

Sidst opdateret: 15.07.2022