Skip to main content

Teknologiforståelse

Periode
Juni 2021 - 

Formål

Teknologiforståelse er et nyt blik på, hvordan teknologi former og forandrer de betingelser vi har som mennesker for at kunne handle, skabe og interagere selvstændigt med teknologi – både i og udenfor skole og uddannelse. Dette fokusområde undersøger derfor hvordan elever, studerende og lærere forstår og bruger teknologi gennem didaktiske og teknologifilosofiske grundlagsspørgsmål om teknologiens rolle i skolen og i uddannelsessystemet.

Teknologiforståelse har endnu ikke samlet sig som en fælles betegnelse for f.eks. et fag eller en faglighed, men er nærmere en forståelse af, at der er behov for at etablere teknologi som det egentlige genstandsfelt for udvikling og forskning i stedet for primært at undersøge, hvordan teknologi indgår som et nyttigt og effektivt redskab. Vi arbejder derfor med teknologiforståelse(r) knyttet til forskellige kontekster og invitere interesserede forskere og lærere til at bidrag og være medskabere af dette emagerende udviklings- og forskningsfelt.

Særligt tre temaer relateret til teknologiforståelse er vi interesseret i at undersøge:

  1. Digital teknologi og forståelse af teknologi som vilkår og mulighed i undervisningen i grundskolen set gennem didaktisk udvikling af teknologifagligt indhold, faglige aktiviteter, elevidentiteter, fællesskaber, praksis og materialiter mf.
  2. Digital teknologi og forståelse af teknologi som et betydeligt strukturerende princip for lærere og elevers skabende og måske manglende handlemuligheder i skole og uddannelse.
  3. Digital teknologi og forståelse af teknologi som former og ”de-former” uddannelsesmæssige megatrends med betydning for den rolle teknologi kommer til at spille i en nordisk dannelses- og uddannelseskontekst. 

Fokusområdeledere

Deltagere

Publikationer

Se her

Sidst opdateret: 15.07.2022